„V současné době se zpracovává projekt a pracuje se na získání dotace na dětské hřiště na ulici Františka Linharta v Místku,“ informoval Ondřej Muroň z investičního odboru frýdecko-místeckého magistrátu. „Stávající dvě hřiště s asfaltovým povrchem jsou již v nevyhovujícím stavu a město je odstraní spolu se zastaralými kovovými herními prvky. Nově tu v prostoru většího sportoviště vzniknou dvě menší dětská hřiště,“ popsal plány Ondřej Muroň.

Doplnil, že jedno z těchto hřišť bude určeno pro děti do 6 let a druhé pro děti od 6 do 12 let. Osazeno bude herními prvky umístěnými na plochu tlumící náraz. Na místě menšího sportoviště pak město postaví hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem. Plocha bude ohraničena záchytným oplocením. K hřištím povedou chodníky a sportoviště bude osazeno lavičkami a odpadkovými koši.

Další dvě hřiště s herními prvky, pískovištěm a hřištěm s umělým povrchem mají tento rok vzniknout i na prostranství mezi ulicemi Rokycanova a Škarabelova. Tyto hrací plochy vzniknou na místě dvou stávajících antukových ploch a asfaltového hřiště. „Sportoviště bude vybaveno brankami, koši na basketbal, sloupky na volejbal a oploceno záchytným oplocením. Hřiště budou rozdělena pro mladší a starší děti a vybavena jedenácti herními prvky, které budou osazeny na plochu tlumící náraz,“ upřesnil Ondřej Muroň. „V současně době je k tomuto sportovišti zpracováván projekt pro stavební povolení a pracuje se na získání dotace,“ doplnil.

Tím ale ještě výčet nekončí. Rozestavěno je totiž také zbrusu nové hřiště před 4. základní školou na ulici Komenského. Tady město staví sportoviště za 6,119 milionu korun. Vzniká tu moderní hřiště pro menší i větší děti a počítá se tu s jedenácti atrakcemi, pískovištěm, lavičkami a speciálně upraveným povrchem. Práce by tu měly být hotovy letos na jaře.