Krajští zastupitelé rozhodli loni v září o poskytnutí účelové dotace ve výši 51 tisíc korun. „Projekt byl realizován na školní zahradě mateřské školy Janáčkova. Podobné projekty bychom rádi realizovali i na odloučených pracovištích," uvedla ředitelka školky Jindra Hiklová.

Na zahradě vznikl pocitový chodníček k rozvoji smyslového vnímání a zlepšení motoriky. Jeho strukturu tvoří různorodý materiál kamínky, kůra, dřevo. Je lemován přírodním materiálem, dřevěnou kulatinou. Děti po chodníčku mohou chodit bosou nohou, brát materiál do rukou, zkoumat jeho vlastnosti a strukturu. Vzniklo také malé arboretum, kde se děti budou snažit rozpoznávat druhy rostlin, jejich vlastnosti, vnímat rozdíly a také aktivně se účastnit při ošetřování rostlin.

„Členěním zahrady pomocí rostlin jsme vytvořili prostor pro společné pěstování rostlin, bylinek, sklízení úrody. Děti budou mít celou řadu příležitostí proměnlivě s ročními obdobími pro sbírání zkušeností a prožitků. Práce s rostlinami umožní dětem získat rozmanité zkušenosti, bude v nich pěstován zájem o rostliny," poznamenala Jindra Hiklová. Cílem projektu je přenášet praktickou činnost co nejvíce do přírodního prostředí a na školní zahradu. Přímým a hojným kontaktem s přírodou a s jejími jednotlivými součástmi získají děti velké množství podnětů a zkušeností, působících na harmonický rozvoj. Projekt si klade za cíl rozvíjet proenvironmentální chování a senzitivitu.