Do tajů místních dějin a vlastivědy zábavnou formou nahlédli žáci sedmých až devátých tříd základních škol a gymnázií z Třince a Českého Těšína. „Chtěli bychom touto formou přispět k posílení vztahu mladých občanů ke svému regionu. K uspořádání této soutěže nás vedl také fakt, že na školách se regionální vlastivěda a lokální dějepis lehce opomíjí. Mladá generace zná o svém kraji a blízkém okolí jen nemnohé, stále častěji je jejich představa mapy regionu založena na základě znalosti sítě supermarketů,“ uvádějí organizátoři ze Spolku přátel těšínského Slezska.

Pro soutěžící bylo připraveno šest disciplín, v nichž museli prokázat znalosti nejen z dějin Těšínského Slezska, ale také z orientace v místopisu, ze znalostí místních pověstí či nářečí. Děti luštily křížovku, odhalovaly význam starých slov, nářečních výrazů či pojmenování řemeslníků a řemesel, poznávaly podivuhodná místa našeho regionu. Oblíbenou disciplínou je disciplína s názvem Vetešník z podhradí aneb Co se našlo ve sklepení, která spočívá v odhalování účelu a původu starých a mnohdy již léta nepoužívaných předmětů.

Všichni soutěžící si vedli nadmíru dobře, sami pořadatelé byli překvapeni, kolik toho děti věděly. Pořadatelé si myslí, že rok od roku se úroveň znalostí zvyšuje, což je motivuje vymýšlet stále nové „špeky“ a obměňovat disciplíny. Celková skóre byla poměrně vyrovnaná, nicméně nejlépe si vedlo družstvo ZŠ Dany a Emila Zátopkových z Třince ve složení Karolína Kantorová, Michaela Pawlasová a Beáta Búrová. Na druhém místě skončilo Gymnázium Český Těšín, které reprezentovaly Bára Zelinková, Veronika Žďárská a Anna Zwierzynová, a třetí příčku obsadilo družstvo ZŠ Petra Bezruče ve složení Markéta Janiková, Marek Bocek a Nikola Ruszová.

ŠÁRKA SZLAUROVÁ