Cílem celorepublikového interaktivního projektu je seznámit děti i učitele s trvale udržitelným hospodařením v českých lesích.

Organizátoři přichystali celkem šest stanovišť, na nichž se pod dohledem instruktorů postupně vystřídaly skupinky žáků čtvrtých a pátých tříd z Paskova, Řepiště, Staříče a Žabně. Děti se během dopoledne seznámily s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom, vyzkoušely si zasadit sazenici borovice, změřit výšku a tloušťku stromu.

„Děti měly možnost vidět koně, který pomáhá odklízet pokácené kmeny, nebo těžaře, jak odvětvuje a pracuje s motorovou pilou. Na posledním stanovišti probíhá zpracování dřeva, kde si žáci sami smontují lavičku a tu si odvezou do školy jako dárek,“ sdělila Stanislava Šejblová z Nadace dřevo pro život.

Reakce dětí na možnost vyzkoušet si lesnické práce byly pozitivní i přes nepřízeň počasí. Děti měly radost z plnění úkolů a projekt nadace jim umožnil uvědomit si, že o přírodu je třeba se starat.

Jedním z partnerů projektu je i pila Mayr-Melnhof Holz Paskov.

„Nadaci dřevo pro život podporujeme již několik let. Jsme rádi, že je o tuto vzdělávací akci mezi školami z našeho regionu zájem. Je totiž velmi důležité, aby děti pochopily a samy si vyzkoušely, že les vyžaduje odbornou celoroční péči. Díky tomu si vybudují hlubší vztah k ochraně životního prostředí a respekt nejen k našim lesům, ale i k práci lidí, kteří se o ně starají,“ dodala Marie Wagnerová, ředitelka pily.