Hřiště bude dočasně uzavřeno až do doby, než budou oplocení i dětský herní prvek uvedeny do původního stavu.

Oplocení dětských hřišť, a hlavně dětské herní prvky prochází před namontováním náročnou certifikací, která zajišťuje, že jak celý prvek, tak jeho jednotlivé části, jsou při používání dětmi zcela bezpečné. Z tohoto důvodu není možné pouze jednoduše opravit nebo vyměnit poškozené části, postup opravy a výměny poškozených částí bude nutné konzultovat s výrobcem dětského prvku, zajistit dodání originálních náhradních dílů a stav herního prvku po opravě konzultovat s autorizovaným bezpečnostním technikem. Uzavírka celého dětského hřiště se tedy může protáhnout na delší období. Vzhledem k charakteru hřiště není možné zamezit přístup jen do jeho poškozených částí a zbylou část hřiště nechat v provozu.