Program je založen na mezioborové spolupráci a především zlepší služby pro pacienty. V diabetologické ambulanci ve frýdecko-místecké nemocnici je evidováno 2306 pacientů s cukrovkou. Ročně je provedeno 7740 ošetření pacientů se zvýšenou hladinou cukru v krvi. V České republice je 750 000 evidovaných pacientů s diabetem a odhaduje se, že dalších 150 000 jedinců cukrovku má, ale zatím o tom neví. Také na Moravě je sledován nárůst počtu nově diagnostikovaných pacientů s tímto onemocněním.

Důležité diety

Nově se sledují všechny těhotné ženy. I díky těmto programům se v současnosti zjišťuje diabetes mellitus častěji a v mladším věku. Léčba diabetických pacientů je důležitá nejen v rámci interního oddělení, na které se nemocní s cukrovkou obvykle obracejí, ale napříč celou nemocnicí. „Setkávám se s pacienty, kteří potřebují již před plánovanou hospitalizací individuální přístup. Každý z těchto nemocných se dostává do neznámého prostředí, k hospitalizaci přistupuje se strachem a obavami o svůj další osud. I když mají jednotliví nemocní odlišné zdravotní obtíže, všichni mají jedno společné – mají cukrovku,“ popisuje doktorka Renáta Kretková, ústavní diabetolog frýdecko-místecké nemocnice a pokračuje: „Je známo, že u diabetika dojde k vzestupu jeho glykémie při stresu, bolesti a nemoci. Při pobytu v nemocnici u většiny pacientů dojde k vzestupu hladiny cukru a tato takzvaná hyperglykémie dokáže zbrzdit či zkomplikovat hojení ran a léčbu dalších onemocnění.“

Více času na cukrovkáře

Lékaři Nemocnice ve Frýdku-Místku budou muset v rámci nového diabetologického programu věnovat nemocným s cukrovkou mnohem více času a průběh léčby častěji konzultovat se specialistou – diabetologem. „U každého hospitalizovaného diabetika je nutno kontrolovat hodnoty krevního cukru a upravovat léčebný postup tak, aby kompenzace choroby byla pokud možno optimální. Pokud se nám to podaří, je vyšší pravděpodobnost, že se délka pobytu v nemocnici zkrátí a nemoc rychleji ustoupí. V rámci Centra péče o diabetika bude také zajištěno, že se k diabetikovi vždy dostane ten odborník, který mu může nejvíce pomoci“, sděluje doktor Petr Vítek, primář interního oddělení. Pro ambulantní diabetiky bude přínosem vznik pracovních skupin pro jednotlivé komplikace cukrovky. „Například pacient se syndromem diabetické nohy bude ošetřen chirurgem, který spolupracuje s angiologem, diabetologem a dle potřeb s dalšími odborníky. Stejná spolupráce lékařů bude zavedena pro pacienty s potřebou umělé ledviny a pro pacienty s očními postiženími,“ dodává závěrem doktorka Kretková.