Radní v Třinci se po vzoru firem a dalších obcí rozhodli opatrně prozkoumat, zda může hutnické město skutečně žádat o vrácení již zaplacených peněz na sociálním pojištění. Otazník visí nad prvním pololetím roku 2007.

Vedení Třince se sejde 15. února a dostane do ruky materiál, podle něhož „se lze domnívat, že v první polovině roku 2007 vzniklo legislativní vakuum“. Text, který má redakce k dispozici, zároveň zmiňuje, že ministerstvo práce a sociálních věcí právní úpravu považuje za dostatečnou a odmítá, že by v uvedeném období nebyl právní podklad pro odvod pojistného.

Vlnu žádostí o vrácení peněz nedávno vyvolalo rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ve sporu o pojistné mezi státem a firmou, která si chyby v zákoně všimla a odmítla platit, rozhodl soud ve prospěch firmy. Stát ale podal kasační stížnost a rozhodnutí musí přezkoumat Nejvyšší správní soud.

Na žádost je dost času

Materiál pro třinecké radní upozorňuje, že ani v případě prohry u Nejvyššího správního soudu nebude stát automaticky vracet peníze všem žadatelům. „Každý jednotlivý případ bude muset rozhodnout soud. Se žádostmi o vrácení pojistného není nutné spěchat. Promlčecí lhůta vyprší teprve na konci roku 2012,“ píše se v příspěvku pro radní a tím, že město Třinec odvedlo za první pololetí roku 2007 na sociální pojištění přesně 8 580 626 korun. Jen pro zajímavost - jde o částku, která ve čtyřicetitisícovém městě většinou stačí na celou zimní údržbu.

Svaz měst a obcí (SMO) starostům a zastupitelům obecně doporučuje, aby žádosti o vracení pojistného zatím nepodávali. V tiskové zprávě pouze konstatuje, že rozhodnutí krajského či následně Nejvyššího správního soudu je třeba respektovat.

„Obce a města se nyní nacházejí v situaci velmi omezených finančních zdrojů, a proto lze chápat jejich snahu o získání dodatečných finančních prostředků. Jednorázový prospěch však může mít negativní dopady také ve formě zhoršené spolupráce mezi státní správou a samosprávou,“ naznačuje SMO.

S ohledem na probíhající soudní řízení a dostatek času pro další případné kroky doporučuje svaz členským obcím, aby s podáváním žádostí o přeplatky pojistného vyčkaly.