Obrovská popularita letecké přehlídky „dohnala“ organizátory k tomu, že nejatraktivnější program bude probíhat od letošního devátého ročníku dva dny. „Troufneme si tvrdit, že dny NATO v Ostravě jsou již tradiční evropskou akcí s vysokou prestiží. Dokládá to nejen zájem ze strany účastníků, ať z České republiky či zahraničí, kteří se na jejím programu podílejí, tak zejména návštěvníků,“ sdělil předseda sdružení Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík, organizace, která celou věhlasnou akci pořádá. Ten také dále na webových stránkách věnovaných celé akci připomněl, že všechny významné evropské přehlídky jsou standardně dvoudenní. Zároveň tak organizátoři vyšli vstříc četným žádostem návštěvníků, fanoušků letectví i samotným účastníkům.

Ovšem letošní zářijová letecká přehlídka se ponese také v duchu oslav, a to hned dvojitých. „Dny NATO v Ostravě budou nejvýznamnějším projektem v kontextu připomenutí si desátého výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance a šedesátého výročí založení této transatlantické organizace,“ poznamenal Pavlačík. Organizátoři věří, že se podaří uskutečnit ještě zajímavější program než v minulých ročnících, dokonce již oslovili všechny členské státy aliance s pozvánkou účasti ne letoším ročníku. Ten bude probíhat ve dnech 16. až 20. září.

Sdružení Jagello 2000 již také informovalo, jaké uplatnění našlo sto padesáti tisíc korun, které věnovalo na sklonku roku 2009 českému rekonstrukčnímu týmu v Logaru. V Afganistánu se použili na čtyři humanitární projekty. Z peněz se tak například zaplatil nákup školních pomůcek pro děti základních škol provinci Logar, vybudovala se studna v uprchlickém centru nebo se zakoupilo dříví na zabezpečení zimní výuky. Do stejné provincie se zakoupily také dataprojektory, které našli uplatnění ve školícím zařízení místního odboru školství.