Tento týden začala revitalizace areálu Slezanu ve Frýdlantské ulici. Ten již delší čas není využíván, budovy jsou podle společnosti Slezan Holding nehodnotné a nemají využití kvůli své dispozici.

„Jejich přestavba na průmyslové účely nemá smysl, jelikož územní plán zde počítá s občanskou vybaveností. Věříme, že se areál stane plnohodnotnou součástí města. Je proto potřeba připravit ho na novou výstavbu, a z tohoto důvodu začínáme s demolicí budov. Připravujeme studie využití území a v rámci memoranda budeme informovat vedení města,“ uvedli zástupci společnosti. Práce by měly být hotovy do dubna příštího roku.

O demolici areálu je rozhodnuto přes dva roky. Bouřlivé emoce vyvolala ve městě ještě o rok dříve demolice přádelny v Nádražní ulici ve Frýdku. V srpnu 2012 rozhodlo ministerstvo kultury, že se budova nestane kulturní památkou, frýdecko-místecký stavební úřad pak povolil demolici. Ministerstvo kultury sice posléze na popud odpůrců demolice ještě zahájilo řízení o prohlášení přádelny za kulturní památku, jenže bourání pokračovalo dál. Nad společností Slezan Frýdek-Místek, která budovu vlastnila, kvůli tomu visela hrozba dvoumilionové pokuty. Odbor územního rozvoje a stavebního řádu ale řízení zastavil, protože neshledal porušení zákonných předpisů. Předchozí rozhodnutí ministerstva totiž nebylo zrušeno.

K neprohlášení budovy za kulturní památku přispěly odmítavé postoje stavebních úřadů města a kraje, proti se postavil i správce konkurzní podstaty. Na místě bývalé přádelny je dodnes volná zatravněná plocha.

Zámek ve Frýdku.
Zámek se opravuje, svatby se konají jinde