Zanedbané fasády budov společnosti Slezan ve Frýdku-Místku se začínají opravovat. Přispělo na ně také město z programu na regeneraci objektů s historickou fasádou.

Do práce se už dělníci pustili v třípodlažní budově v Těšínské ulici. „Bude se opravovat kompletní fasáda, to znamená i podezdívka a samozřejmě cihlové prvky, které jsou typické pro všechny budovy Slezanu," řekl prokurista společnosti Slezan Jiří Karásek. Kromě toho pokračuje také odstraňování přístavků, které už podle Slezanu ztratily smysl a působí neesteticky a rušivě. Aktuálně jde o bývalou prodejnu textilu, která sousedí s blízkou pekárnou.

O podporu v rámci dotačního titulu na opravu fasád mohou zažádat majitelé všech objektů s historickou fasádou, které stojí mimo městskou památkovou zónu. Příspěvek města činí vždy maximálně třicet procent předpokládané celkové ceny oprav. Například na opravu budovy Slezanu v Těšínské ulici schválili zastupitelé téměř třísettisícovou dotaci, zhruba poloviční sumu si vyslouží areál v Beskydské ulici.

SPOLUPRÁCI STVRDILI NA ZAČÁTKU ROKU

O oživení opuštěných textilek se mluví v memorandu o spolupráci, které vedení města uzavřelo se zástupci Slezanu na začátku letošního roku. Memorandum by podle jeho tvůrců mělo přinést také zlepšení infrastruktury ve městě, vznik nových veřejných prostranství a utlumení průmyslové činnosti v areálech.

Radní si od podpisu dohody slibují mimo jiné zachování budov bývalých textilek, které společnost Slezan vlastní. Město se zavázalo, že bude na oplátku pomáhat třeba s opravami jejich fasád, první peníze schválili zastupitelé na posledním červnovém jednání. V průmyslovém areálu v Beskydské ulici se opraví plastika na fasádě čelní zdi, chybět nebude výměna oken a dveří, odbourání dodatečných přístaveb, zazdění nepotřebných otvorů ve zdi, oprava fasády a její nátěr v souladu se schváleným projektem. Práce začnou podle Slezanu v nejbližší době.

U skladu bavlny u nádraží ČD se odstraní náletové dřeviny ze zdiva, chybět nebude oprava a doplnění parapetních a římsových plechů, oprava okapů a demolice provizorní přístavby sedmého boxu v souladu se schváleným projektem. Opravy fasád všech tří budov budou dokončeny na podzim.