„K zápisům do prvních tříd se letos dostavilo 599 dětí, přičemž u 59 z nich rodiče požádali o odklad školní docházky. V příštím školním roce by tak mělo do školních lavic usednout 540 prvňáčků, a to je ve srovnání s tímto školním rokem o 29 více,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Mezi frýdecko-místeckými základními školami je zřejmě nejpopulárnější „Osmička“ na ulici ČSA, kde nastoupí nejvíce prvňáčků. Do lavic jich tady poprvé usedne 87. Jen o dva méně, 85 prvňáčků, přivítá 1. základní škola „Pod sovou“ na ulici T.G. Masaryka.

Na třetím příčce v počtu nových žáků se umístila „Šestka“ na ulici Pionýrů, kde v příštím roce nastoupí 61 prvňáčků. „Tato škola zaznamenala nejvyšší nárůst prvňáčků. V tomto školním roce má Šestka 29 prvňáčků ve dvou třídách. V příštím školním roce jich ale bude mít dvakrát tolik. Bude proto nucena otevřít další první třídu,“ pověděla Jana Matějíková. Dodala, že stejně tak bude muset otevřít o jednu první třídu navíc i 1. základní škola, kde v září nastoupí 85 prvňáčků, což je o 13 více než před rokem. „Naopak 7. základní škola na ulici 1. máje a také základní škola na Škarabelově ulici budou mít kvůli menšímu počtu žáků o jednu první třídu méně,“ konstatovala mluvčí.