Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2020 na Frýdecko-Místecku alokováno více než 80 milionů korun. Do vodovodů v jednotlivých městech a obcí půjde téměř 42 milionů, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 64 milionů korun. Některé stavby zahájené v uplynulých letech budou dokončeny, jiné naopak zahájeny.

close Do vodárenství na Frýdecko-Místecku se letos investuje 185 miliónů. info Zdroj: Deník / Jalůvková Andrea zoom_in

"Pokračovat bude rekonstrukce přivaděče pro Frýdecko-Místecko v trase Chlebovice – Staříč – Bělá, kterou dokončíme v příštím roce. Tato významná stavba představuje náklady zhruba 140 milionů korun. Stranou naší pozornosti nezůstává ani druhá největší úpravna vody na Frýdecko-Místecku ve Vyšních Lhotách. Za více než dva miliony korun zde zrekonstruujeme technologické zařízení dávkování oxidu chloričitého," vysvětluje Anatol Pšenička, generální ředitel SmVaK Ostrava.

"Finančně nejnáročnější stavbou bude výměna a zkapacitnění páteřního řadu pro okrajové lokality Frýdku-Místku - Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky - kvůli jeho nedostatečné kapacitě a častým problémům s tlakem. Náklady na výměnu 778 metrů vodovodu z tvárné litiny a související infrastruktury přesáhnou 14 milionů korun," doplnil ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Ve Frýdku-Místku se bude modernizovat vodovodní síť například v ulici ČSA, na 3,7 milionu korun vyjde rekonstrukce vodovodu v ulicích Novodvorská, Jana Čapka a M. Tyrše. V Bruzovicích u fotbalového hřiště proběhne za téměř tři a půl milionu korun výměna ocelového a litinového potrubí v délce zhruba 1145 metrů za vodovod z polyetylenu. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií řízeného vrtání, čímž bude minimalizován dopad stavby na povrch a kvalitu života lidí v oblasti.

Za více než dva miliony korun dojde k výměně vodovodu ve Sviadnově v ulicích Milíčova a Rybářská. Výměnou potrubí z šedé litiny za tvárnou litinu dojde ke zlepšení kvality dodávané vody. Vodovodní infrastruktura se bude modernizovat také v Třinci na ulici U Splavu, v Krmelíně nebo Komorní Lhotce.

Stavební a technologické úpravy čekají také kanalizační síť a čistírny odpadních vod na Frýdecko-Místecku. "V čistírně odpadních vod v Třinci bude za téměř šest milionů rekonstruována kogenerační jednotka využívající plyn, který se uvolňuje z čistírenského kalu, pro výrobu elektřiny a tepla. Pokračovat bude také modernizace odvodňování kalu, kde celkové náklady přesáhnou jedenáct milionů korun. Na stejnou problematiku se zaměříme také v čistírně odpadních vod v Brušperku, kde celkové náklady na modernizaci odvodňování kalu přesáhnou pět a půl milionu korun," říká Jan Tlolka, ředitel kanalizací SmVaK Ostrava.

Nejvýznamnější stavba v modernizaci kanalizační sítě proběhne ve Frýdlantu nad Ostravicí na Hukvaldské ulici. Náklady přesáhnou 22,5 milionu.

close Do vodárenství na Frýdecko-Místecku se letos investuje 185 miliónů. info Zdroj: Deník / Jalůvková Andrea zoom_in