Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Dobrou?
Víte, jsem rodák z Dobré, takže velmi dobře vnímám proměnu v moderní obec, která chce nabídnout svým obyvatelům všechny potřebné služby. Naše obec už dávno není klasickou vesnicí, ale spíše předměstí bývalého okresního města. Chceme být příjemné místo ke spokojenému životu. Na našem území, kromě Výzkumného ústavu hutnictví železa, není žádný velký podnik, protože automobilka Hyundai je v sousedních Nošovicích. Nicméně i tak trpíme zvýšenou dopravou, ať už jsou to osobní auta zaměstnanců nebo kamiony s montážními díly, či nákladní vlaky dovážející součástky a odvážející nová auta. Abychom snížili znečištění ovzduší, podporujeme finančně kotlíkové dotace. Také jsme dosáhli zrušení poplatku za užívání dálnice mezi Dobrou a Frýdkem-Místkem. Snažíme se, aby se lidem v Dobré dobře dýchalo.

Je Dobrá něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?
V Dobré je základní škola pro skoro 700 školáků, kterou navštěvují i děti ze společného školského obvodu z obcí jako jsou Nošovice, Pazderná, Nižní Lhoty, Horní Domaslavice či Dobratice a Vojkovice. Vedle toho máme mateřskou školu pro 150 dětí, kterou budeme letos rozšiřovat o další budovu, protože máme převis zájmu rodičů o umístění dětí. To, co je určitě v obci výjimečné, to jsou aktivní občané a občanské spolky. Máme nejen sportovní kluby, ale i aktivní spolky jako jsou Maminky, Zahrádkáři, Myslivci, Včelaři, Klub Seniorů nebo Skautský oddíl. Mladým skautům mimochodem slouží nově přistavěná klubovna při rekonstrukci místní fary. Nesmím zapomenout na kostel sv. Jiří, který je kulturní památkou.

A jak se v Dobré žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Osobně si myslím, že občané oceňují širokou nabídku služeb a obchodů. V obci je praktický lékař pro děti i dospělé, gynekologická ambulance, zubař, pošta, lékárna. Máme nedávno vybudované obchodní centrum Penny market, tradiční obchod se zeleninou ve středu obce, vyhlášenou pekárnu a další nejrůznější obchody. Nyní kvůli pandemii jsou v krizi restaurace a hospody, ale věřím, že se opět postaví na nohy. Co se týká kultury, tak fungují aktivní členové komise pro kulturu. Díky tomu se v obci stále něco děje, pořádají se kulturní vystoupení, divadla nebo akce pro děti. V centru obce je víceúčelový sportovní areál a krásné dětské hřiště, které si oblíbily maminky s malými dětmi. V minulých letech jsme provedli stavbu zateplení základní a mateřské školy, vystavěli sběrný dvůr na odpady, realizovali rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice nebo rozšíření parkovacích ploch kolem obecního úřadu. Opravujeme obecní cesty a rozšiřujeme veřejné osvětlení. Chtěli bychom modernizovat sportovní areál Sparta, ale bohužel jsme narazili na problém se soukromým vlastníkem jednoho malého pozemku, který nám celou akci blokuje. Řešíme změnu územního plánu, abychom mohli vyvlastnit pozemky pro výstavbu kruhového objezdu.

Když byste měl někoho pozvat do Dobré, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Za normálních okolností bych pozval návštěvníky na doberskou pouť, která se koná ke cti patrona místního kostela sv. Jiří vždy kolem 24. dubna, ale letos to bohužel nebude možné kvůli koronavirovým omezením. Počátkem září se odehrává tradiční obecní slavnost Den obce - Velká doberská, na kterou zveme známé a kvalitní zpěváky a hudební skupiny, ale také hudební, taneční a pěvecké soubory ze spřátelených obcí, konkrétně z polských Buczkowic a ze slovenské Ochodnice. Oblíbené jsou procházky kolem řeky Morávky, tato oblast je prohlášena za významnou územní rezervaci a je tam opravdu krásně – přijďte se přesvědčit sami.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Dobré?
Díky aktivním občanům a jejich originálním nápadům jsme od samého začátku mohli bojovat s pandemií koronaviru velmi úspěšně. Byli jsme mezi prvními obcemi, které zajistily v březnu minulého roku roušky pro všechny občany, a to díky obětavým učitelkám z mateřské školy, které za týden našily přes 3000 kusů. Navíc jsme díky hasičům a skautům rozvezli do všech domácností anticovidové dezinfekční prostředky. Členové hasičské jednotky nám bez nároku na odměnu prováděli dezinfekce autobusových zastávek a kontejnerových stání. K tomu všemu se přihlásili ochotní sponzoři, kteří tyto aktivity pomohli financovat. Všem, ale opravdu všem, kteří se na boji s nákazou, jakkoliv podíleli, patří náš obrovský dík.

Jaké jsou plány Dobré dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?
Samozřejmě máme spoustu potřeb, které jsou shrnuty ve Strategickém plánu rozvoje obce. Nyní budeme schvalovat nový plán na období 2021 až 2030. V současné době dokončujeme zateplení budov obecního úřadu. Tato stavba byla zahájena v minulém roce a skončí do 30. června 2021. Je to investice do budoucnosti, protože přinese významné úspory na spotřebě tepla a energií. Za několik dnů se zahájí výstavba nové budovy mateřské školy. Vzniknou tak dvě oddělení pro celkem 56 dětí. Současně se rozbíhají práce na opravách a výstavbě místních komunikací, oplocení sportovního areálu Sparta, nutných opravách v základní škole a další potřebné opravy a investice. Pro letošní rok na investice a opravy počítáme s částkou ve výši 55 milionů korun. Největší úkol do budoucna je realizovat stavbu Komunitního domu pro seniory či rekonstruovat zchátralou budovu bývalého národního výboru. Na všech akcích se podílím s místostarostou Milanem Stypkou. Samozřejmě by to nebylo možné bez aktivní spolupráce celé rady obce a zastupitelstva, a já děkuji všem, kteří se angažují aktivně ve správě naší obce.