Tuto dotaci obec od státu dostala v roce 2001 na stavbu splaškové kanalizace. Tu také postavila, ale nepodařilo se jí dodržet závazné termíny dokončení a uvedení do provozu. Kanalizace začala fungovat zhruba o půl roku později, než měla. Finanční úřad provedl kontrolu a protože zjistil nedostatky, nařídil obci vrátit dotaci a zaplatit penále. Celková částka se vyšplhala až na čtyřiadvacet milionů korun, což by pro obec s celkovým ročním rozpočtem kolem pětatřiceti milionů korun znamenalo finanční katastrofu. „Znamenalo by to zastavení veškerého investičního života obce na několik let,“ zhodnotil rozsah hrozící katastrofy zastupitel obce Jiří Carbol (KDU-ČSL). „Stavbu kanalizace komplikovalo počasí. Obec včas požádala Státní fond životního prostředí o uzavření dodatku ke smlouvě, který by upravoval termíny. Fond souhlasil, ale s podmínkou, že obec žádost doloží prodloužením stavebního povolení. Na tehdejším okresním úřadu nám ale odmítli vyhovět,“ popisovala anabázi starostka Dobré Alice Tancerová (KDU-ČSL). „Tehdejší starosta se Státním fondem životního prostředí telefonicky dohodnul, že posunuté termíny budou zohledněny v závěrečném vyúčtování a že obec za zpoždění jen zaplatí pokutu. Potom se ale na fondu vyměnili lidé a ti noví jakákoliv jednání popřeli. Změnil se jejich přístup i legislativa a výsledkem sice bylo uzavření dodatku, o který jsme usilovali, ale až v roce 2005, kdy už finanční úřad zahájil kontrolu a dodatek tedy už nebral v potaz,“ vysvětlila starostka. Obecní zastupitelé proto začátkem letošního roku stáli před těžkým rozhodnutím, jestli by obec raději měla proti verdiktu finančního úřadu podat odvolání anebo se odvolání vzdát, přiznat chybu a požádat ministerstvo financí o prominutí odvodu i penále. „Jsem pro to, aby obec uznala své chyby a požádala ministra financí o prominutí odvodu a penále. Kdybychom se odvolali, napadli bychom samotný text rozhodnutí, ale to, že jsme nedodrželi termíny, je pravda,“ prosazovala před zastupiteli starostka Alice Tancerová. I přes ostrý nesouhlas mnoha členů se zastupitelé obce nakonec na tomto postupu dohodli. „V úterý jsme dostali od ministra financí rozhodnutí, že nám v plné výši vrácení odvodu i penále promíjí,“ sdělila nyní starostka Dobré Alice Tancerová. „Jsem samozřejmě hodně ráda za sebe i za obec. Je to malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro Dobrou,“ parafrázovala s úsměvem Alice Tancerová. „Ten problém jsme nezavinili, vznikl dvě volební období před námi a myslím, že by bylo nefér, kdybychom tu dotaci nyní museli vracet,“ dodala.