Několik metrů vysoké protihlukové zábrany chtějí dráhy postavit okolo kolejí kvůli takzvané optimalizaci tratě. Po zahájení provozu v nošovické automobilce Hyundai by se totiž měl na dráze výrazně zvýšit provoz. Trať má být elektrifikována a vlaky by tu měly začít projíždět častěji a také rychleji než dosud. Trať prochází středem obce v bezprostřední blízkosti rodinných domů a přechod pro pěší přes koleje je tudíž velmi frekventovaný. Obyvatelé Dobré se proti plánovaným úpravám tratě bouří a podepisují protestní petice, výstavbě „Berlínské zdi“ rozdělující obec vedví ale přesto zřejmě neuniknou.

„Dráha chce v obci zbudovat dva podchody pod kolejemi. Jeden by měl vzniknout v lokalitě Na špici a druhý v prostoru nádraží,“ informovala minulý týden zastupitele starostka obce Alice Tancerová (KDU-ČSL). Na špici by se do podchodu mělo vcházet po schodišti a nájezdových rampách. Pro podchod na nádraží však na výstavbu nájezdových ramp podle projektantů není dostatek prostoru, proto by tu bezbariérový přístup měl vyřešit výtah.

„Podchody by podle drah měla mít ve správě obec a snad by časem mohly být i celé převedeny do obecního majetku. Potíž je s provozem výtahů, které musí být kvůli bezpečnosti nepřetržitě monitorovány. Tento servis však dráhy nechtějí zajišťovat, protože v rámci optimalizace plánují stažení personálu z menších nádraží. Provoz výtahů by tedy podle nich měla zajistit obec,“ popsala problém starostka.

Takové řešení se však nelíbilo některým zastupitelům. „Je to velmi nestandardní návrh, aby se obec starala o majetek Českých drah. Nejde jen o výtah, ale také o celkovou údržbu, náklady na osvětlení a podobně. To všechno chtějí dráhy štědře hodit na obec. Celá optimalizace tratě už i tak dost ztrpčuje život občanů Dobré a takto by byla obec vlastně trestána několikrát,“ protestoval zastupitel Jiří Hofman. Ostatní zastupitelé se k jeho názoru přiklonili a schválili usnesení, podle kterého má obec dojednat převzetí podchodů jen za podmínky, že náklady na jejich provoz a údržbu budou v plné výši hradit dráhy.