Tvořily by ji dva třípatrové bloky o základně téměř pětasedmdesát na patnáct metrů. Pokud by byla plně vytížená, ve třítisícové obci by najednou narostl počet obyvatel zhruba o dvanáct procent. Místní lidé se po jejím otevření obávají raketového vzestupu kriminality a znehodnocení nemovitostí v okolí, komise životního prostředí navíc poukázala na nedostatečnou kapacitu komunálních sítí. Lidé proti výstavbě této ubytovny sepsali petici, kterou podepsalo přes čtyři sta dvacet občanů a o prázdninách se kvůli tomuto problému mimořádně sešli zastupitelé obce.

Po tomto jejich zasedání situace vypadala pro občany optimisticky. Zastupitelé se totiž usnesli, že se pokusí stavbě zabránit změnou územního plánu. Nyní však starostka Dobré zařadila na program jednání revokaci tohoto prázdninového usnesení. „Vycházeli jsme z předpokladu, že záměr výstavby ubytovny byl v souladu s platným územním plánem obce. Pro jistotu jsme ale požádali o vyjádření frýdecko-místecký magistrát, který je naší pověřenou obcí. Podle něj byla stavba ubytovny v rozporu s původním územním plánem a právě změnou, kterou jsme ji chtěli zabránit, bychom ji paradoxně umožnili,“ objasňovala nepřehlednou situaci starostka Dobré Alice Tancerová (KDU-ČSL).

Vysvětlila také, že pokud zóna zůstane určena pro bydlení, může sice obec vydat přísné regulativy, které by výstavbu ubytovny zabránily. „Potom by ale nemohla být ani v žádném rodinném domku žádná provozovna, ani třeba šicí dílna nebo večerka,“ upozornila. „Kdyby se investor proti našemu postupu odvolával, pak by to bylo ke krajskému úřadu, ten ale vidí situaci zase trochu jinak než frýdecko-místecký magistrát. Ať uděláme cokoliv, nemáme stoprocentní jistotu, jak to dopadne,“ podotkl zastupitel Vítězslav Pantlík (KSČM).

Starostka upozornila i na to, že investor stavby pozměnil původní záměr a navrhnul zmenšit kapacitu ubikace. Začal také tvrdit, že půjde pouze o turistickou ubytovnu a současně obci vyhrožuje, že po ní hodlá žádat úhradu svých zbytečně vynaložených nákladů. „Jsme připraveni na to, že budeme muset kvůli tomuto případu čelit žalobě,“ upozornila starostka. Na zasedání zastupitelstva se přišlo podívat kolem čtyřiceti občanů Dobré a ti zastupitele mnohohlasně žádali, aby podnikli cokoliv, jen aby stavbě ubytovny zabránili. Zastupitelé se však při hlasování nedokázali shodnout na způsobu řešení, proto tento bod prozatím odložili a budou o něm znovu jednat na svém dalším zasedání v prosinci.