„Záměrem bylo vytvořit v centru obce komunitně pojatý prostor, vyhovující všem věkovým kategoriím. Dominantu tvoří pódium, v centrální zpevněné ploše před ním je šachovnice, na plochu navazuje dětské hřiště. K vybudování vodní hry byla využita náhodně objevená studna. Nezpevněná část je řešena v přírodě blízkém stylu s výsadbou původních dřevin a květných luk,“ řekla starostka Dobratic Alena Kacířová s tím, že atmosféru dotváří krásná lípa, jezírko s rybičkami, do jehož mokřadní části přitéká voda balvanitým potůčkem.

Přírodním prostorem se vinou mlatové cestičky, lavičky vybízejí k posezení. Součástí realizace veřejného prostranství je obnova parčíku u kostela.

Do přípravy projektu se zapojily děti, mládež i dospělí. V obecním Zpravodaji byl otištěn plánek řešeného území s prosbou občanům, aby svou představu zachytili a popsali. Stejného úkolu se s radostí ujaly děti v hodinách výtvarné výchovy, volba vhodných dětských prvků byla konzultována s učitelkami mateřské školy.

Na návrzích byla zajímavá shoda v přání mít v centru obce vodu. Mládež se pak shodla na šachovnici, pódiu pro pořádání hudebních vystoupení, prostoru pro scházení se. Starší generace zase uvítá lavičky pro posezení, možnost zajít si na pivko, kafíčko, zákusek, vzít s sebou vnoučata.

Nové centrum Dobratic.Zdroj: OÚ Dobratice

A pak se přistoupilo k samotné realizaci. Stavět se začalo v srpnu 2017 a letos v červnu se náves otevírala. A že to není náves ledajaká svědčí i úspěch v soutěži O nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy. Cílem tohoto klání je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami.

Soutěž je otevřená pro obce, města i jejich části všech velikostí. V letošním roce bylo vyhlášeno 9 kategorií o Komunální projekt roku 2018. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v sídle Senátu Parlamentu České republiky. A jak to dopadlo? Komunálním projektem roku 2018 v kategorii Utváření veřejného prostoru se stalo Veřejné prostranství Dobratice.

Veřejné prostranství Dobratice bylo současně vyhodnoceno jako celkový vítěz ze všech 80 přihlášených projektů a proto si i prestižní cenu pro Komunálního politika roku 2018 na pódiu v prostorách Valdštejnského paláce převzala starostka Alena Kacířová.

Samotný projekt byl financován převážně z vlastních finančních prostředků. Sestával z dílčích akcí, některé z nich byly financovány prostřednictvím dotací. Dětské hřiště a asfaltová plocha s dotací z ministerstva pro místní rozvoj, výsadba zeleně s dotací z ministerstva životního prostředí operačního programu životní prostředí, parkové osvětlení s dotací z ministerstva průmyslu a obchodu.

„Jsem přesvědčená o tom, že je pro obec důležité, že získala centrální prostor pro setkávání všech generací občanů. Mám radost z toho, že slouží svému účelu, ale čeho si nejvíce cením jednoznačně toho, jakým způsobem se projekt utvářel a pak realizoval. Podílela se na něm řada lidí a všechny jaksi zaujal. Domnívám se, že je znát, že se na jeho tvorbě podíleli rádi a s nadšením,“ shrnula starostka.