"Hospodaření těchto společností je rekordní a je vidět, že jsou úspěšné i v době, kdy ceny energií a surovin měly výkyvy. Dividendy od těchto tří společností dosáhly 24 milionů korun, které se tak staly součástí rozpočtu města. Myslíme samozřejmě i na rozvoj těchto společností a z dosaženého zisku jim ponecháváme podstatné částky na investice. Děkuji managementu i zaměstnancům, že se na těchto výsledcích podíleli,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).