„Dobrovolnické hnutí jsme založili v roce 2003. Spolupra­cujeme s dalšími charitními středisky – Domem pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Oázou pokoje pro psychicky nemocné, Klubem Nezbeda – ale také s Domovem s pečovatelskou službou v Sadové ulici ve Frýdku-Místku nebo frýdlantským Domovem důchodců. Uzavřeli jsme také smlouvu s frýdeckou nemocnicí, kam pravidelně docházejí dvě naše pracovnice, aby zpříjemnily pobyt nemocným,“ vypočetla koordinátorka dobrovolnického hnutí Věra Šokalová.

Dobrovolníci chodí na procházky s osamělými lidmi, kteří by se sami nemohli vydat do města. Někdy je doprovodí na nákupy – a hlavně mentálně postiženým umožní, aby si nakoupili sladkosti a věci, které jim udělají radost. Docházejí rovněž za ležícími pacienty, povídají si s nimi nebo jim čtou časopisy a knihy, někdy s nimi hrají stolní hry. „Bohužel stále větší počet lidí zůstává ve vyšším věku osamoceno. Možná jejich příbuzní bydlí daleko, často zůstanou na světě úplně sami. Dobrovolníci jim dělají společnost, zabaví je a dodají jim chuť do života,“ líčila Věra Šokalová.

Před časem začala dobrovolnice docházet za babičkou, která rezignovala na život, jen ležela, s nikým se nebavila a odmítala komunikovat i s rodinou. „S naší dobrovolnicí si ale padly do oka. Začaly se spolu bavit a ze stařenky se najednou stala veselá dáma, která se smála a zpívala písničky. Opět navázala kontakty se svou rodinou a dala si říct, takže začala trošku cvičit a statečně se pustila i do chůze s chodítkem,“ popisovala Věra Šokalová. Právě nejlepší a nejspolehlivější dobrovolníci spolupracují s Charitní ošetřovatelskou službou a navštěvují seniory v domácnostech. Ujalo se také společné pečení.

Každé druhé úterý se zájemci seniorského věku sejdou ve frýdeckém středisku Oáza, donesou si suroviny a pustí se do pečení. Na závěr všichni napečené dobroty ochutnají, povídají si a mění recepty. Díky dobrovolníkům tak stráví příjemné odpoledne. Charita pořádá pro dobrovolníky školení, kurzy a setkání, aby se navzájem poznali. Kdo by chtěl rozšířit řady dobrovolníků a pomoci potřebným lidem, může se přihlásit přímo u Věry Šokalové na tel. čísle 605 467 642 nebo v sídle Charity Frýdek-Místek v Lidovém domě v ulici F. Čejky 450.