Od slavnostního křtu otevření uplynulo deset let. Dobrovolnické centrum za uplynulý čas proškolilo a vyslalo do 42 spolupracujících zařízení na 1 700 dobrovolníků. Postupný zájem organizací o dobrovolnictví vedl k tomu, že frýdecko-místecké pracoviště se postupně rozvinulo v další pobočky. V roce 2009 díky vstupnímu zázemí a metodické podpoře bylo otevřeno pracoviště v Ostravě a v roce 2013 v Havířově.

„Dobrovolníci pod hlavičkou organizace ADRA působí nejčastěji v domovech pro seniory, v domovech pro lidi se zdravotním postižením, nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Své místo dobrovolníci nachází také jako kamarádi pro volný čas v dětských domovech, při výdeji materiální pomoci v sociálních šatnících a charitativních obchodech, nebo v komunitních projektech, jako je tomu v Městské knihovně v Třinci," řekla Martina Hölblingová, PR pracovník ADRA.

Dobrovolnické centrum ADRA, jež sídlí v Radniční ulici ve Frýdku, připravuje u příležitosti desátého výročí narozeninovou oslavu. Akce se uskuteční 20. února od 16 hodin v Nové scéně Vlast. Slavnostní odpoledne je určeno zejména aktivním dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím, zástupcům měst a dárcům. „Na pořadu dne bude kromě vzpomínek a narozeninového dortu také poděkování nejletitějším dobrovolníkům z Frýdku-Místku, z Třince a oblasti Kopřivnice, kteří zahájili spolupráci s ADRA v prvních letech své činnosti a jsou stále činní," uzavřela Martina Hölblingová.