Zastupitelé se už seznámili s návrhem projekční kanceláře, jak by mohlo toto propojení vypadat.

Dopravní propojení Via Sosna dostává konkrétní obrysy. Předpokládá se, že stavba vyjde zhruba na 200 milionů korun.

„Při budování podjezdu Via Lyžbice za pomoci dotace jsme se zavázali společně s Moravskoslezským krajem pokračovat v propojení centra města se sídlištěm na Sosně a s krajskou nemocnicí a dál tak rozvíjet centrum města v lokalitě za tratí," připomněla starostka Věra Palkovská. „Stavbu Via Lyžbice máme úspěšně za sebou, s ní i železniční zastávku a dostavuje se také kruhový objezd v Šeříkové ulici. Nyní jsme na začátku velmi náročného a dlouhodobého projektu, který bude trvat podle zkušeností z podobných staveb minimálně šest let. I přes mnohá úskalí je však pro nás tato veřejně prospěšná stavba velká výzva a chceme se do ní pustit," naznačila a dodala, že budoucí propojení centra města a Sosny je součástí územního plánu a strategického plánu města už dlouhou dobu. Původní trasa byla ale s ohledem na obyvatele ještě upravena tak, aby se zmenšily její dopady.

Podle vybraného návrhu, který ještě připouští možné upřesnění trasy a dílčí úpravy, komunikace povede od kruhového objezdu v Šeříkové ulici, poté bude pokračovat mostní estakádou v délce 95 metrů nad řekou Olší a za ní bude pokračovat takzvaným tlamovým podjezdem. Trasa budoucí silnice, která bude měřit celkem 1,5 kilometru, skončí na nové kruhové křižovatce v Kaštanové ulici. Návrh počítá také se sdruženým chodníkem pro chodce a cyklisty, veřejným osvětlením a dalšími náležitostmi. V budoucnu by po nové komunikaci měla projíždět i linka MHD. Předpokládaná cena stavby by se měla pohybovat okolo 200 milionů bez DPH. Radnice už naznačila, že po vyřízení veškeré projektové přípravy a všech náležitostí bude město hledat cesty a možnosti, jak stavbu z větší části financovat z vnějších zdrojů. Podobně se postupovalo u Via Lyžbice, nadjezdu na Balinách a dalších velkých staveb na území Třince.