Lesy České republiky tam na lesní cestě vedoucí na Prašivou umístí dopravní značku zákaz vjezdu motorových vozidel.

Rozhodnutí má přímý dopad také na lidi bydlící pod Prašivou, které čeká vyřízení povolenek vjezdu.

„Obec podporuje snížení dopravy na Prašivé i ochranu životního prostředí, přesto nám uzavření této cesty, která je ve vlastnictví Lesů ČR, nepřipadá šťastné bez vyřešení dostatečného množství míst pro parkování," uvedla starostka Vyšních Lhot Dana Nováková.

Pokud nastanou problémy s odstavováním aut v této oblasti na soukromých pozemcích i na příjezdové místní komunikaci, je obec podle starostky připravena požadovat novou úpravu dopravního značení. Zároveň nastanou nová pravidla i pro návštěvníky mší v kostele na Prašivé. Pokud se budou chtít od 1. května mše zúčastnit, musí vyrazit pěšky nebo kontaktovat faráře z Dobré, který bude k tomuto účelu disponovat několika povolenkami.