Pohled do historie

Dolní Domaslavice byly jako jiné obce původně majetkem těšínských knížat. V souvislosti s rostoucím drolením původně jednotného Těšínského knížectví a s tím spojená rostoucí moc šlechty se později staly relativně samostatným panstvím, přesněji řečeno panstvíčkem, ale s politickými vazbami na Status Minor ve Frýdku a zprostředkovaně na těšínského knížete.

Již z roku 1250 je zmínka o koupi dědičného statku v Domaslově. Tento dědičný statek nesl jméno Sobergarten.V roce 1604 v pátek po neděli Septuagesima byly prodány Dolní Domaslavice i s patronátem Jakubem Tlukem z „Toszynowicz“ Adamovi Sczypianovi z Kretezina. Tato zpráva se nachází v zemských deskách v Cieszynie v Polsku.

Farář Jan Vecheta.
Aby církev nebyla skanzen. O to se snaží farář z Horních Domaslavic Věcheta

Mezi Těšínem a Frýdkem při řece Lučině leží velice stará dědina Domaslavice. Přes tuto obec vedla kdysi „Solná stezka“ neboli obchodní cesta Solná z Polska na Moravu. V obci býval i sklad soli nazýván „Solárna“. Obec Domaslavice, v dnešním pohledu Dolní a Horní Domaslavice se v písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1305. Volovec, který se po čase stal součástí Domaslavic se písemně připomíná v roce 1604.

Celý život Jany Kouřilové z Dolních Doamaslavic se točí kolem zvířat. Jako veterinářka pomáhá především malým zvířatům, když je s nimi něco v nepořádku. Poslední dva roky navíc pracuje jako veterinář pro ostravskou zoologickou zahradu, kde má na starost především plazy a ptáky. Kolil lidí je ptřeba, když se ošetřuje krokodýl, jak se fixuje varan, nebo o adrenalinovém odběru krve mladým dravcům, to vše ČTĚTĚ ZDE.

Veterinářka Jana Kouřilová.Veterinářka Jana Kouřilová.Zdroj: se svolením Jany Kouřilové

Dolní Domaslavice, Kocurovice a Volovec měly od roku 1654 do roku 1785 rozlohu 802 ha. Rozloha celé farnosti činila kolem 7 000 ha. V této farnosti bylo dvanáct obcí. Dobu, kdy farnost vznikla, nelze přesněji určit pro úplný nedostatek jakýchkoliv písemných dokladů.

Jsou domněnky, že to snad bylo za časů druhého slezského biskupa Urbana, který měl tuto hodnost 22 let od roku 983. Tedy to bylo v době, kdy polský kníže Měšek na českých Přemyslovcích dobyl Slezsko. Tehdy prý  následovalo rozdělení obce.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba Staršího.
Horní Domaslavice. Obec kousek od přehrady, kde myslí i na zemědělskou tradici

Nedoloženě se soudí, že za Boleslava Chrabrého roku 1000 byly Domaslavice ustanoveny za farskou osadu s přiděleným knězem. Farář Prutek klade založení farnosti domaslavské do konce 11. století.

Dle schématu kardinála Jana, biskupa sabinského, z roku 1376 jsou vyčísleny fary 14. století a mezi nimi na 50. místě Domaslavice. Podle zmínky z roku 1447 odváděly svatopetrský halíř z Těšínka do Opolí arcijáhenovi jednotlivé fary. Jako Soběšovice v tomto seznamu jako vedlejší obec byla v pořadí 48, Domaslavice byly na 50. místě. (zdroj: www.ddomaslavice.cz)

Redakce Deníku postupně navštěvuje starosty měst a obcí na Frýdecko-Místecku, aby zjistila, jak se v nich lidem žije. Starosta Dolních Domaslavic Dalibor Dudek v rozhovoru mluví o tom, že obec má jako jedná z mála obcí v okolí devítiletou základní školu, pyšní se vybudovanou kanalizací a udržovanými cestami a zmiňuje také to, že v obci vznikne nová mateřská škola pro sedmdesát dětí. Celý rozhovor se starostou ČTĚTE ZDE. 

Starosta Dolních Domaslavic Dalibor Dudek.Starosta Dolních Domaslavic Dalibor Dudek.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Dolní Domaslavice v datech

Rok založení: 1305
Počet obyvatel: 1377

Významné osobnosti:
Jan Štěpán Záškolný (1915-2001), malíř, grafik, fotograf a kronikář
Josef Anděl (1917-?), ředitel ZŠ, kronikář a malíř

Zajímavosti

O původu jména Domaslavic vypravuje se následující pověst. Na Domaslavicích sedělo hodně sedláků, ti se zabývali výhradně chovem dojnic, dělali hodně másla. Máslo ukládali do džberů, sváželi je na trhy do okolních měst, kde je dobře prodávali. Byli ve výrobě másla mistry: nikde nedovedli sedláci tolik másla a tak chutného i dobrého vyrobit jako právě ti v Domaslavicích. Co neprodali na trzích, to stopili na zimu, topené máslo nalévali do dřevěných dřívek ( asi má být dížek) menších to dřevěných nádob a v nich je pak městem rozváželi. Ježto ve své obci – doma – měli moc másla, od toho vznikl, dle lidového podání, název obce Domaslavice.
*Zdroj: Ddomaslavice.cz

Tip na výlet

Výběhy koní obklopené lesy

Velice známým a oblíbeným místem v obci Dolní Domaslavice je stáj Newport. Jednou z jejich nejdůležitějších aktivit je výuka jízdy na koni. Část jezdeckého areálu je zasazena do příjemného údolí, kde v okolí panují výběhy s koňmi a les. Ideální místo pro milovníky přírody, jak pro rodiny s dětmi, tak pro jednotlivce.