Dolní Tošanovice patří mezi nejstarší obce na Těšínsku. Obec byla podle okresního archivu založena v roce 1305. Rozkládá se po obou stranách bývalé císařské, dnes státní silnice I. třídy Frýdek - Český Těšín.

Pamětní kniha obce byla založena až v roce 1920 tehdejším řídícím učitelem Josefem Ščerbou. Obyvatelé obce byli zčásti zemědělci, dále tzv. Kovozemědělci - hutníci a horníci. Do roku 1956 patřily k obci osady Závadovice, Šprochovice a Podlesí. Obec měla tehdy 160 popisných čísel se 784 obyvateli. Od 1.1.1956 se obec značně zmenšila na 89 popisných čísel s 300 obyvateli.

„S trochou nadsázky se dá říct, že fotbal se stará o kulturu v obci. O to, aby se lidé měli kam jít pobavit v sobotu odpoledne. Když totiž hrajeme zápasy, přijde i stovka lidí, a to jak z Dolních, tak z Horních Tošanovic. Někteří si přinesou i deky a stráví tak velice příjemné odpoledne, které spojí s povzbuzováním našich družstev,“ uvedl Tomáš Bělík, který dělá předsedu TJ Tošanovice pátým rokem. Více nejen o klubu a sprotvním životě v obci čtěte ZDE.

close Předseda TJ Tošanovice Tomáš Bělík. info Zdroj: Deník/Jan Smekal zoom_in Předseda TJ Tošanovice Tomáš Bělík.

V poslední době byla provedena generálka vodovodu, plynofikace středu obce, vybudován chodník od školy až po obchod pro zajištění větší bezpečnosti občanů. Obec byla řízena obecním zastupitelstvem v čele starostou obce Františkem Voznicou, pak Isidorem Voznicou. Po okupaci v roce 1945 byl v obci sestaven Národní výbor. Předsedy NV byli: Evžen Gryžboň, Josef Filipec, Jan Blahuta, Štěpán Sobek, Miloš Ostrý a Josef Blahut.

V roce 1980 byla obec z rozhodnutí vyšších orgánů začleněna do střediskové obce Hnojník. Obec byla obnovena k 1.1.1990, bylo zvoleno zastupitelstvo obce v čele se starostou Petrem Palrčíkem. Od roku 1994 do roku 2006 byl starostou obce pan František Kubatka, od roku 2006 do roku 2010 Mgr. Naděžda Honzáková. V současné době vede obec Dolní Tošanovice Pavel Blabla, který byl zvolen starostou obce v říjnových volbách roku 2010 a zároveň ve volbách roku 2014. (zdroj: www.dolnitosanovice.cz)

Jsme pěknou a malou vesnicí, pokud jde o počet obyvatel, ale velkou, co se týče rozlohy. Dolní Tošanovice jsou poměrně roztažené, a to na tři části – na Chechlůvce, Tošanůvky a Poloniny. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1305 stejně jako v sousedních Horních Tošanovicích. Obě obce už tak oslavily výročí 700 let. Obec se snaží podporovat spolkovou činnost. TJ Tošanovice mají jako jediný tak malý klub v okolí družstva mužů, dorostenců i žáků. Dlouholetou tradici tady mají i hasiči, kteří fungují jako zásahová jednotka, když se v obci něco stane. Takto popisuje Dolní Tošanovice starosta obce Pavel Blabla. Více v rozhovoru se starostou, čtěte ZDE.

close Starosta Dolních Tošanovic Pavel Blabla. info Zdroj: Deník/Jan Smekal zoom_in Starosta Dolních Tošanovic Pavel Blabla.

Dolní Tošanovice v datech

Rok založení: 1305
Počet obyvatel: 353

Významné osobnosti:
Vítězslav Chlumský (1867-1943) byl český chirurg, ortoped a vysokoškolský učitel, založil Československou společnost ortopedickou, připravil dezinfekční roztok, později po něm nazvaný Chlumského roztok

Tip na výlet

Ke kapli a velkostatkům

Turisticky zajímavými objekty v obci jsou římskokatolická kaple svatého Cyrila a Metoděje (na snímku), velkostatky Dolní dvůr ze 17. století, v jehož zahradě lze zhlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého, a Lesní dvůr. Oba statky jsou dnes ve vlastnictví rodu, z něhož pocházel významný chirurg Vítězslav Chlumský, autor řady lékařských vědeckých prací, žijící na přelomu 19. a 20. století. Zámek v Dolních Tošanovicích se nachází v severovýchodní části obce. Empírový zámek byl přestavěn ze starší tvrze počátkem 19. století rodem Mattencloitů. Zámek a kachlová kamna byly v roce 2006 prohlášeny kulturními památkami ČR.