Už jen torzo zbývá z budovy bývalé přádelny ve Frýdku. Demoliční stroje se zakously i do obvodových zdí. Mnozí lidé se bojí, že podobný osud čeká další podobné stavby ve městě.

Ostravští památkáři mají o významu přádelny jasno. „Typologicky představuje Landsbergerova přádelna charakteristický příklad řešení textilní továrny své doby," poznamenala Michaela Ryšková z Národního památkového ústavu. Nezastupitelná je podle ní také role stavby v urbanistickém rozvoji území kolem železniční stanice.

I přes historickou hodnotu se přádelna kulturní památkou nestala. Rozhodlo o tom v roce 2012 ministerstvo kultury. K neprohlášení přispěly odmítavé postoje stavebních úřadů města a kraje, proti se postavil i správce konkurzní podstaty.

Jako po výbuchu bomby to nyní vypadá v areálu bývalé přádelny v Nádražní ulici ve Frýdku-Místku. Dělníci se pouští do demolice obvodových stěn. Z mohutné továrny toho už mnoho nezbylo.

Kdo za to může?

Památkáři poukazují na dvojkolejnou péči o historické památky v České republice. Odborná stránka je svěřena Národnímu památkovému ústavu, ale výkonná funkce příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům. I proto berou situaci kolem frýdecko-místeckých textilek jako selhání konkrétních pracovníků státní správy. Ti podle ostravského pracoviště Národního památkového ústavu v rozporu s odbornými stanovisky marginalizovali hodnotu staveb.

Nepomohl ani dubnový verdikt ministerstva kultury, které na popud odpůrců demolice znovu zahájilo správní řízení o prohlášení přádelny kulturní památkou. Bourání se tak podle zákona mělo zastavit, jinak majiteli hrozí tučná dvoumilionová pokuta. S tím ale nesouhlasí insolvenční správce budov Slezanu Jiří Hanák. „Správní orgán se ani jednou nezmínil, proč zahajuje nové řízení ve věci, ve které už bylo vcelku nedávno pravomocně rozhodnuto," upozornil Jiří Hanák.

Vše navíc nasvědčuje tomu, že demolice budov Slezanu bude pokračovat. Vedení zkrachovalé firmy v březnu požádalo o odstranění staveb v areálu bývalé tkalcovny v Hálkově ulici v Místku.

Zájem je o pozemky a budovy u řeky

Ve městě však zůstává i spousta dalších budov, jejichž osud je nejistý.V ohrožení je třeba i bývalá přádelna bratří Neumannů v horní části Staroměstské ulice. Mohutná dvoupatrová budova postavená ve stylu průmyslové secese je po uvalení konkurzu na Slezan nevyužívaná a nepřístupná. Frýdecko-místečtí zastupitelé se shodli na tom, že vedení města znovu projeví zájem o pozemky bývalého zooparku a budovy bývalého ředitelství Slezanu u řeky Ostravice, tedy v blízkosti rostoucího nákupního centra a haly Polárka.

Jako po výbuchu bomby to nyní vypadá v areálu bývalé přádelny v Nádražní ulici ve Frýdku-Místku. Dělníci se pouští do demolice obvodových stěn. Z mohutné továrny toho už mnoho nezbylo.