Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Žermanice?
Žermanice představují krásnou malou obec strategicky umístěnou mezi Havířovem a Frýdkem-Místkem. Jsou vstupní branou na Žermanickou přehradu. V současné době se rozvíjejí a rozrůstají, což dokazuje také fakt, že v posledních letech tady přibývá obyvatel, a sice okolo deseti procent ročně. I když jsme malá obec, pořádáme spoustu společenských akcí pro naše obyvatele.

Jsou Žermanice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
V katastru obce se nachází přírodní památka Žermanický lom o rozloze téměř dva hektary, který vznikl v době budování hráze Žermanické přehrady. Na dně je mokřadní ekosystém s rozsáhlou vodní plochou s mnoha druhy rostlin a živočichů. Některé z nich jsou zařazeny do červeného seznamu jako kriticky ohrožené nebo blízké vyhynutí. Zajímavostí je pak určitě i to, že už Petr Bezruč psal ve Slezských písních o Žermanicích. V letech 1843 až 1848 zde byla postavena kaple, následně zasvěcená narození Panny Marie. Kaplička byla v nedávných letech kompletně zrekonstruovaná. Každoročně v ní pořádáme adventní koncert pro občany. Určitou zvláštností je pak to, že v katastru obce leží „jen“ hráz Žermanické přehrady, nikoliv přehrada jako celek.

A jak se v Žermanicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Oceňují charakter vesnického bydlení. Lidé tady mají k sobě hodně blízko. Na dnešní dobu se sbližujeme nadstandardně. V současnosti asi všem chybí centrum obce a možná společenský sál, kde by se lidé mohli setkávat nejen při kulturních akcích. Současná kapacita kulturní místnosti na obecním úřadu je vzhledem k narůstajícímu počtu dětí a obyvatel nedostačující. A vzhledem ke stále se zvyšující hustotě dopravy chybí v obci také chodníky pro chodce.

Když byste měl někoho pozvat do Žermanic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Pokud sem někdo zavítá, určitě by si neměl nechat ujít návštěvu Žermanického lomu. Je to zajímavost, kterou široko daleko neuvidíte. Dále tady máme Žermanický park, který se stal vyhlášeným a vyhledávaným především rodiny s malými dětmi. Začátkem září pořádáme každoročně Žermanickou pouť, která se stala žádanou a tradiční akcí pro celé okolí. K návštěvě vybízí i minizoo, ve které je možno zhlédnout mnoho druhů domácích zvířátek, včetně komentovaných prohlídek. Od slepic a králíků, přes pávy až po koně.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Žermanicích?
V začátcích jsme se k tomuto problému postavili s ohromným nasazením, kdy obec poskytla roušky a dezinfekce s rozvážkou až na plot jednotlivých rodinných domů. Po celou dobu pandemie jsme seniorům nabízeli možnost dovozu potravin až k nim domů. Na rozdíl od velkých měst a obcí toto všechno vykonávali zastupitelé a pracovníci obecního úřadu. Od lidí jsme pak měli velmi pozitivní ohlasy na to, jak jsme celou situaci zvládali. Pandemie nám ale vzala spoustu společenských akcí, které v obci pravidelně pořádáme.

Jaké jsou plány Žermanic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Zastupitelstvo má velkolepé plány s centrem obce, kdy v minulém roce rozhodlo o zakoupení zemědělských usedlosti, včetně budovy bývalého lihovaru, který v obci fungoval od roku 1880 do roku 1937, které byly v neutěšeném stavu a hyzdili tuto část Žermanic. Zastupitelé se rozhodli pro revitalizaci, kdy v první budově, na níž jsme získali dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, vznikne restaurace a kulturní sál. Ve druhé budově plánujeme rekonstrukci, díky které vznikne nový obecní úřad, místní knihovna a další společenské místnosti pro setkávání našich občanů. Ve třetí bude bytový dům o šesti bytových jednotkách. Dominantou by se pak mělo stát náměstí umístěné mezi těmito budovami.
Takto by mělo vzniknout nové centrum obce. Z významných investic musím dále zmínit plánovanou výstavbu chodníků v centru obce v délce 1 kilometru. V tomto roce jsme zkolaudovali vodovod v části obce Ku Těrlicku, kdy občané čekali skoro dvacet let na vodu z kohoutků. Letos v březnu jsme vysadili s podporou Moravskoslezského kraje 25 stromů. Do této akce se zapojilo mnoho občanů Žermanic. Stále se však potýkáme s nízkým rozpočtem obce, kdy bez podpory z dotačních titulů nejsme schopni samostatně nic vybudovat.