„Jedná se o tři domy se sto padesáti šesti byty v ulici Sadová ve Frýdku a dva domy se sto čtyřmi byty v ulici 17. listopadu. V rozpočtu je na zateplení těchto pěti domů předběžně vyčleněno 31,5 milionu korun. Konečná cena ale vzejde až z výběrového řízení na zhotovitele stavby, které bude vypsáno poté, co bude zpracována projektová dokumentace na tyto projekty," řekl náměstek primátora Jiří Kajzar s tím, že veškeré administrativní úkony spojeny s veřejnými zakázkami na zateplení domů by měly být provedeny tak, aby se senioři nových oken a zateplených obvodových zdí domů dočkali ještě letos. Město bude v souvislosti se zateplením domů žádat o dotace.

„Domy s pečovatelskou službou, jejichž zřizovatelem je město, nabízejí bydlení pro seniory, kteří vedou samostatný způsob života, za případné podpory pečovatelské služby," vysvětlila Jana Matějíková a doplnila, že senioři bydlí v samostatných bytových jednotkách o velikosti 1+0 a 2+0.