Rozhodli na základě návrhů specializované firmy o způsobu parkování na náměstí a přilehlých parkovištích v okolí náměstí. Dále zastupitelé rozhodli o tom, že v maximální míře bude využíváno pravidlo o přednosti zprava, čímž se může snížit počet značek v centru města.

„Jak už bylo dříve rozhodnuto, na některých ulicích budou použity další zpomalovací prvky ke zklidnění dopravy. Vše podléhá připomínkovým a schvalovacím řízením příslušných odborných institucí. Důležitým bodem těchto změn bude osvěta mezi řidiči," uvedl místostarosta Jiří Dlouhý.