Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích smí jet řidič v obci nejvýše padesátikilometrovou rychlostí a umožnit chodci, který přes přechod přechází, bezpečné přejití vozovky. „Z této formulace logicky vyplývá, že semafor v obci na přechodu pro chodce je stejně nesmyslný jako značka označující obec a zároveň omezení rychlosti na padesátku,“ zamyslel se Michal Polák, který na problém upozornil.

Připouští ovšem, že v tomto úseku řada řidičů běžně překračuje dovolenou rychlost o více než třicet kilometrů za hodinu. Ti na lidi na přechodu v Zelinkovicích neberou ohled. „Podle mě je to částečně i vinou nedostatku policistů. Je obecně známo, že počet policistů na českých silnicích dlouhodobě a nezadržitelně klesá, což se bohužel odráží v rostoucí aroganci a agresivitě řidičů. Nejinak tomu je i v Zelinkovicích, kde policisté kontrolují dodržování dopravních předpisů na frekventované Příborské ulici maximálně dvakrát za čtvrt roku, když si odmyslím jejich pravidelné přestávky na oběd ve zdejší restauraci,“ uvažoval Michal Polák s tím, že je to i proto, že stát nemá dostatek financí na chod policie v takové míře, aby mohli policisté dostatečně kontrolovat bezpečnost silničního provozu. „A dokud se tento stav nezmění, tak budou nadále v řadě měst vznikat takové nesmysly, jako jsou semafory na přechodech pro chodce,“ uzavřel Polák.

Zaměstnanec restaurace Na Fojtství v Zelinkovicích, který ve zdejším podniku pracuje již osm let, si sám vzpomněl na několik nehod. „Ten přechod je skoro před podnikem, takže vím, jak je obtížné tu cestu vůbec přejít. Je tu i velký provoz kamionů. Proto ten semafor smysl určitě má. Snad to tedy větší bezpečnosti v obci pomůže,“ oponoval muž, jenž nechtěl být jmenován.