Obyvatelům obcí, kudy prochází silnice I/68, by se tak po zprovoznění nové silnice mělo ulevit od přetížené dopravy.

Před dvěma týdny podepsalo Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, smlouvu s vítězným sdružením firem. „Probíhá příprava na předání staveniště, k němuž dojde do konce října. Termín zprovoznění poté bude 32 měsíců od data zahájení prací,“ informovalo ŘSD. V létě roku 2022 by se tak motoristé měli projet po uceleném úseku obchvatu.

Od října 2017 se už jezdí po obchvatu v úseku mezi Nebory a Bystřicí. Ulevilo se tak staré cestě I/11.

Podle dřívějších plánů se měl celý obchvat Třince včetně úseku mezi Třanovicemi a Nebory stavět současně, nakonec byl projekt rozdělen. Prodlevu způsobily nejen letité majetkoprávní spory či novelizovaný zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také potíže při dřívějším tendru na zhotovitele stavby, které byly způsobeny průtahy s vydáním stavebního povolení.