„Stavba komunikace pokračuje v prostoru samotné mimoúrovňové křižovatky v souladu se soudními usneseními a rozsudky. V této oblasti proběhlo spoustu soudních řízení a po dlouhé době jsou již vyčerpány všechny řádné i mimořádné opravné prostředky, proto probíhá stavba,“ řekl Deníku mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Řidiči, kteří jezdí mezi Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem, musejí s omezením v Rychalticích počítat dlouhodobě. Táhne se už od roku 2012, kdy se otevřela nová část rychlostní komunikace. Ze stotřicetikilometrové rychlosti při jízdě od Frýdku-Místku museli šlápnout na brzdu a přejet do protisměru. Zhruba dvousetmetrový úsek, ve kterém je provoz převeden do dvou pruhů, zůstal stavbařům zapovězen. Dokončení křižovatky dlouho bránily problémy s výkupem pozemků. ŘSD má potíže s vlastníkem nemovitosti, kterou je potřeba pro dostavbu mimoúrovňové křižovatky zbourat. Odmítl převzít finanční náhradu, ani po vyvlastnění se původní majitel nevzdal a pokračuje v soudních sporech.

„O záležitosti finanční náhrady ještě bude probíhat další soudní řízení, protože i zde je podána žaloba ze strany občana. Náhrada za vyvlastněné nemovitosti sice byla uhrazena, ale z důvodu odmítnutí jejího převzetí byla složena do úschovy soudu a nebyla vyvlastněnými vyzvednuta,“ podotkl Jan Studecký.

Pro zbourání domu bude potřeba dostavět odstavný pruh. Definitivní termín dokončení dálniční křižovatky je zatím nejasný, ačkoli čtyřpruh se v místě zřetelně rýsuje. „Je to zdlouhavé a komplikované, ale děláme vše, co je v našich silách i silách zhotovitele,“ konstatoval mluvčí ŘSD.

Na křižovatku navazuje přestavba navazující silnice ve směru do Nového Jičína na dálnici. Ta je ve své nejtěžší fázi, kdy za provozu po původní úzké polovině vozovky probíhají práce na rozšíření té druhé poloviny. „Probíhá i bourání částí mostů, jejich rekonstrukce a dostavba, což je náročné z hlediska technického i časového. Navíc, jak už to při tak rozsáhlých rekonstrukcích bývá, nás překvapí některé nepředvídatelné události, kdy občas nějakou inženýrskou síť nalezneme výrazně jinde, než jsme ji my i její správce očekávali a podobně. Práce však postupují výrazně dopředu a již o prázdninách se uleví okolním obcím, protože do provozu půjdou doprovodné komunikace,“ doplnil mluvčí ŘSD.