Cílem bylo zjistit, čeho a koho se obyvatelé nejvíce obávají, aby bylo možné co nejefektivněji připravovat a realizovat projekty prevence kriminality, které by měly následně vést ke zvýšení bezpečnosti ve městě. „Dotazník obsahoval soubor otázek, které byly rozděleny do sedmi okruhů. Jejich prostřednictvím jsme mapovali místa, kde dochází podle respondentů k trestné činnosti, obavy z různých forem kriminality i z jednotlivých skupin obyvatel. Zjišťovali jsme, zda se občané stali obětí trestného činu a skutek nahlásili policii, zda jsou spokojeni s prací městské a republikové policie ale i to, co by se mělo ve městě v rámci bezpečnosti určitě zlepšit," řekl včera frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký.

Potřebná data sbírali studenti

Samotný sběr údajů trval měsíc a půl. Dotazníkové šetření prováděli proškolení tazatelé, jimiž byli studenti Střední zdravotnické školy a Gymnázia a SOŠ v Cihelní ulici ve Frýdku-Místku. Celkem odpovědělo 657 respondentů. A co šetření ukázalo? „Z poskytnutých informací jsme se dověděli, že občané mají největší obavy ze sexuálních agresorů, drogově závislých a agresivních řidičů. Nejobávanější formou trestné činnosti je loupežné přepadení, po kterém následuje fyzické napadení. Při zjišťování obav z jednotlivých národností či etnik se projevil dlouhodobý stereotypní postoj nedůvěry vůči romskému etniku. Za obávané lokality lidé označovali převážně ulice Míru, ČSA a Slezská. Bezpečné podle nich nejsou ani parky a cyklostezka kolem řeky u zimního stadionu," vyjmenoval vedoucí odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Petr Lessy, podle kterého je překvapující zjištění, že přes sedmdesát respondentů by chtělo ve městě rozšířit kamerový systém a téměř dvaašedesát procent by přivítalo častější kontroly maximální povolené rychlosti v ulicích města.

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, jakým směrem se budou ubírat projekty prevence kriminality. „Podařilo se nám už prosadit projekt asistent prevence kriminality a domovník, který má změnit postoj majority vůči romské minoritě v ulici Míru. Dále budeme iniciovat například prosvětlení podchodů a prořezání vegetace v parcích. Usilovat budeme o rozšíření kamerového systému a zakoupení stacionárních radarů," přislíbil Petr Lessy.