„Máme na starosti tři sta kilometrů místních komunikací. Na letošek mám vyčleněno ještě dost finančních prostředků, protože budeme platit pouze listopad. Prosinec se hradí až v následujícím měsíci – to znamená z rozpočtu 2010,“ vysvětlila šéfka odboru dopravy Miriam Hronovská. - přečtěte si také: Městský rozpočet zeštíhlí o desítky milionů korun

Kalamita? Sedm milionů za měsíc

V návrhu rozpočtu, o němž se bude hlasovat zhruba za měsíc, je na zimní údržbu v Třinci vyčleněno tradičně osm milionů korun. To je asi desetina všech peněz, které má odbor dopravy ročně k dispozici. „Byly i roky, kdy to stačilo, kdy to bylo méně,“ vzpomíná Hronovská.

Při kalamitách ovšem výdaje velmi rychle rostou – například od loňského prosince do března 2009 si odklízení sněhu ve městě vyžádalo 13,36 milionu korun. Jen za únor to bylo bezmála sedm milionů. - o nákladech na přelomu roku více ZDE

Přestože radní schválili navýšení peněz, Hronovská musela sáhnout i do „svého“ rozpočtu. A částku bylo zapotřebí ušetřit jinde. „Letos to byly dva miliony korun. Někdy to tak dopadne. Znamená to, že se třeba něco nekosí, nelepí se tolik výtluky komunikací,“ naznačila Hronovská. Ví, že rozpočet odboru dopravy zůstává v době krize velmi napjatý – skoro jednu třetinu už tvoří úhrada prokazatelné ztráty v hromadné dopravě, platí se veřejné osvětlení a další položky.

Slezská zástavba prodražuje plužení

Případná kalamita či výrazně delší zima by tak přišla velmi nevhod. „To si myslím, že mohou říct všichni majitelé komunikací. Jenže počasí a sníh nezajímá nějaká krize, ono se to musí uklízet,“ usmála se Hronovská a dodala: „Provoz ale krátit nelze, jsou na to smlouvy. Na metr čtvereční je nejdražší solení. V CHKO se to ale nemůže, takže v okrajových částech jen plužíme. Přitom v důsledku „Slezské zástavby“ vede například ke dvěma rodinným domkům kilometrová komunikace. Pokud hustě sněží, i tam se jede několikrát denně. Takže nakonec tvoří největší částku na údržbu to plužení.“ Takzvaný chodníkový zákon, podle kterého budou za škody odpovídat majitelé chodníků, podle ní před zimou řešili i v Třinci.

Chodníkový zákon přichází

„Město si v nařízení určilo, které chodníky nebude v zimním období udržovat. Jedná se především o lokality se zástavbou rodinných domů, kde k chodníku těsně přiléhají ploty. Podle zákona úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit,“ uvedla šéfka odboru dopravy.

„Vymezení takových úseků komunikací nebo chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením. Město Třinec zvolilo variantu označení takovou, že na všech hlavních vjezdech do Třince bude umístěno informativní dopravní značení, které bude upozorňovat na to, že některé úseky komunikací a chodníků nebudou na území města podle nařízení v zimě udržovány. Je to v letošním roce novinka, každé město se s tím vyrovnává po svém. Až praxe ukáže, jak by to správně mělo být,“ konstatovala Hronovská.

Tématu se bude v úterý 10. listopadu věnovat regionální příloha Frýdecko-místeckého a třineckého deníku.