Sochy, které jsou pro veřejnost vystaveny již od července v bezprostřední blízkosti hotelu Grůň, teď můžete získat i vy. „V loňském roce jsme vydražili částku 145 500 korun. Pomohli jsme tak nadaci Kapka naděje, konkrétně Bance pupečníkové krve v léčbě pacientů s nádorovým onemocněním při aplikaci nové metody transplantace kostní dřeně za použití pupečníkové krve. Letos jsme se rozhodli věnovat celou částku dětskému oddělení Nemocnice Třinec,“ řekl Pavel Taufer, majitel hotelu Grůň a zároveň tvůrce nápadu.

„Jsme rádi, že se na nás organizátoři akce obrátili,“ prozradil ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Jiříček. „Sice ještě nevíme, jak vysoká částka se na konci února vydraží, ale už přesně známe její určení. Pro dětské oddělení nutně potřebujeme zakoupit přístroj pro kyslíkovou terapii dětských pacientů. Zařízení v ceně 160 000 korun lékaři potřebují při léčbě novorozenců i dětí s akutní dechovou nedostatečností,“ doplnil Jiříček.

Všechny sochy byly vytvořeny 19. července loňského roku v průběhu zmíněné soutěže tesařské zručnosti. Sochy jsou vytvořené z dvoumetrových smrkových špalků, jsou vysušené a ošetřené nátěrem (tzn. je možné je mít jak venku, tak jako ozdobu v interiéru). Do dražby letos vstupuje všech 16 vytesaných soch v celkové dražební hodnotě 89 000 korun. Dražba bude součástí Reprezentačního plesu, který se 21. února v hotelu Grůň uskuteční.