Rozsáhlá monografie, vůbec první v této podobě a rozsahu, přibližuje historii 82 vybraných dřevěných sakrálních staveb, které se nacházejí na území Moravskoslezského a Zlínského kraje v České republice a na území Slezského vojvodství, v jednom případě i na území Malopolského vojvodství v Polsku. Monografie přibližuje všechny dnes existující dřevěné kostely a kaple v oblasti Beskyd a jejich okolí a také valnou část dřevěných sakrálních staveb, které v uvedené oblasti dříve existovaly a zanikly v druhé polovině 19. století nebo později a ke kterým se dochoval dokumentační materiál.

„Vydání monografie je vyvrcholením několikaletého česko-polského projektu, který realizovalo třinecké nakladatelství WART pana Henryka Wawreczky. Na přípravě této knihy participovalo několik desítek odborných institucí a také soukromých osob, velkou měrou ke zdárnému vydání přispěli představitelé církve a duchovní z jednotlivých farností,“ řekl jeden z autorů Jaromír Polášek z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.

Knihu Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí připravil kolektiv autorů z České a Polské republiky – Irena Adamczyk, Ewa Janoszek, Mariusz Makowski, Janusz Spyra, Josefo Böhm, Jaromír Polášek a Henryk Wawreczka. Kniha má 362 stran formátu 30×21,5 cm, text doprovází více jak 700 historických a současných černobílých a barevných fotografií, kreseb a grafik a také u některých kostelů jsou doplněny prostorové řezy těmito stavbami.

„Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí jsou určeny zájemcům o hlubší poznání historie a topografie dřevěných sakrálních staveb v uvedené oblasti, zdaleka to není záležitost čistě odborně zaměřená, určená jen úzkému okruhu odborníků profesionálů. Snahou autorů bylo přiblížit čtenářům populárně naučnou formou dřevěné kostely, svým pojetím a formou zpracování výjimečné objekty lidové architektury, které patří mezi nejcennější kulturní památky České a Polské republiky,“ upřesnil Polášek.

Příprava této knihy zabrala čtyři roky usilovné práce a naprosto nebylo možné čtenářům přiblížit veškeré shromážděné a zpracované informace a obrazové prameny. „Například jenom ke kostelu sv. Antonína Paduánského, který stojí na vrcholu Prašivé, existuje cca 180 historických a novodobých pohlednic a také bezpočet archivních fotografií, některé součásti z jeho mobiliáře se dnes nacházejí ve sbírkách Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Jedním z nejkrásnějších zážitků při přípravě knihy bylo setkání s dosud živým odkazem Jana Karafiáta, který v letech 1875 až 1895 působil jako duchovní v dřevěném evangelickém kostele ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí. Místní lidé nám ukazovali rodinné památky – dopisy a korespondenční lístky, které jim Karafiát posílal z Prahy, a také zápisy jeho kázání,“ prozradil Polášek s tím, že například na samotě Korábka v rodině Pavla Kočíba téměř obřadně prostřeli sváteční ubrus a na stůl přinesli s velkou opatrností rodinnou kroniku, do které jejich pradědeček zaznamenával Karafiátova slova, která si opakoval cestou domů z velkolohotské modlitebny.

Autoři knihy svorně přiznávají, že při její přípravě poznali spoustu báječných lidí, kteří ochraňují mnoho památek ze zaniklých dřevěných kostelů nebo se o dochované stavby vzorně starají. A dřevěné kostely a kaple stále vznikají, alespoň na české straně Beskyd – v posledních třech letech došlo ke stavbě dřevěných kaplí v Kozlovicích, na Bílé a naposledy vyrostla rekonstrukce dřevěné evangelické modlitebny z Huslenek ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Po prezentaci v polském Cieszynie bude nová kniha představena veřejnosti také na českém území, a to 9. prosince v 16.30 hodin, kdy se koná představení knihy spojené s autogramiádou v knihkupectví Bílek v Místku u náměstí Svobody. (red)