Nákupu předcházela rozsáhlá jednání s památkáři a projektanty, kteří provedli průzkum krovu, stropu, roubení, statické a technické posouzení. Cílem byla záchrana a postupná obnova a rekonstrukce dřevěnky v takovém rozsahu, aby zde mohlo vzniknout centrum pro vzdělávání, kulturu, turismus a lidové tradice a zůstala tak zachována pro budoucí generace. Dřevěnka se nachází na Podoboří, které bylo součástí historických Hukvald a v okolí několika podobných staveb a také v sousedství památníku Leoše Janáčka. 

„Bylo dohodnuto, že práce budou probíhat po etapách, abychom co nejméně zatížili obecní rozpočet. Nejprve byla opravena velmi poškozená střecha, kterou dlouhodobě zatékalo a v důsledku toho došlo k napadení dřeva dřevokaznými houbami včetně dřevomorky, byly uhnilé podlahy a poškozena kamenná konstrukce podezdívky,“ uvedla Ivana Hrčková, místostarostka Hukvald.

První etapa spočívala v opravě zdiva, základu a podezdívky včetně sanace poškozených prvků roubení. Také došlo k odstranění poničených podlah. V druhé etapě byla dokončena šindelová střecha dřevěnky. Předpokládaná hodnota výdajů je přes tři miliony korun.

„Dřevěnka je tradičním příkladem lidového stavitelství v regionu, má nevyčíslitelnou hodnotu a překračuje místní význam. Je důležité uchovávat odkaz našich předků pro budoucí generace a zachraňovat lidové tradice a řemesla,“ zakončila místostarostka.