Kostel, jehož původ sahá do patnáctého století, se hned po víkendu uzavře, vyklidí a do práce se dají řemeslníci. Kompletní rekonstrukce za téměř 11 milionů korun bude z 95 procent financována z evropských peněz.

„V projektu je zahrnuta oprava vnějšího pláště, který je krytý šindelem. Vyměněny budou také některé trámy stavby a další nové dřevěné trámy se budou doplňovat do míst, která byla v minulosti opravena vyzděním,“ uvedl projektový manažer ostravsko-opavského biskupství Miroslav Přikryl. Při opravě bude také položena izolace pro vlhkosti.

Projekt počítá rovněž s restaurováním vnitřního mobiliáře. „Zrestaurovány budou oltáře, varhany, kostelní lavice a další mobiliář,“ dodal Miroslav Přikryl. Součástí rekonstrukce kostela bude také instalování elektronického zabezpečení proti požáru.

Věřící, kteří se pravidelně v kostelíku na bohoslužby scházejí, budou od příští neděle prožívat mši svatou v náhradních prostorách v sálu restaurace U Máni. Harmonogram oprav počítá s uzavřením kostela do podzimu tohoto roku. Restaurování mobiliáře bude probíhat v následujícím roce.