Zatímco obec Čeladná zažívala po roce 2000 prudký rozmach, železniční zastávka v obci patřila svým vzhledem a stavem stále do minulého století. V roce 2011 se vlakoví cestující dočkali nové stavby, která se zařadila k nejmodernějším zastávkám v tuzemsku.

Kvůli špatnému technickému stavu se stará zastávka bourat v roce 2010. Šlo o přízemní nepodsklepenou budovu s tradiční konstrukcí z cihelného lícového zdiva a se sedlovou střechou. Ve starém objektu bylo zázemí pro zaměstnance, prodej jízdenek, úschovna zavazadel a čekárna. Před budovou byl krytý přístřešek na ochranu cestujících před nepřízní počasí. Suché WC však bylo umístěno v samostatném objektu mimo zastávku.

Stavba čtvrtstoletí, 12. listopadu 2019 v Čeladné. Železniční zastávka Čeladná.Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

Čas se ovšem podepsal na technickém stavu původní budovy, takže se ve zdivu objevila vzlínající vlhkost, krytina a konstrukce krovu byla poškozena. Vlivem průběžných změn kolejiště a nástupiště, se vstup do budovy dostal o půl metru pod tuto úroveň. Tento stav znemožňoval zřídit bezbariérový přístup do budovy i na nástupiště.

Z těchto důvodů a s ohledem na nové výškové a směrové uspořádání kolejiště v tomto místě bylo rozhodnuto původní zastaralou zastávku zbourat a novou umístit směrově i výškově do polohy, která respektuje projektovou dokumentaci nového kolejiště. Projektantům se tak naskytla příležitost navrhnout novou stanici.

„Byla to výzva o to zajímavější, že vůle po uplatnění tradičních postupů, přírodních materiálů a navození tradiční atmosféry byla společná jak investorovi, tak obci Čeladná. Současně byl zájem, aby nová budova působila mladě a svěže,“ řekl tehdy starosta Čeladné Pavol Lukša.

Právě on stál za celkovým rozvojem obce. Zásadní investicí byla výstavba náměstí. Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády. Dnes je tady moderní centrum s byty, obchody, službami či kavárnami. Do obce začali přicházet noví investoři, začala modernizace Beskydského rehabilitačního centra a výstavba nových domů.

Investorem nové zastávky v Čeladné, která stála přibližně 11,5 milionu korun, byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty. V nové budově je cestujícím k dispozici čekárna a bezbariérové WC. Nechybí venkovní přístřešek a krytý prostor pro úschovu jízdních kol. Vytápění budovy a příprava teplé vody se řeší ekologickým tepelným čerpadlem. Nově byly provedeny zpevněné plochy a přístupové cesty k zastávce dlažbou z žulových odseků.

Architektonický koncept vychází především z místa stavby, kterým je podhůří Beskyd. Zastávka je situována mimo centrum obce a pro příchozí drážní cestou je tak branou do přírody beskydských hor. Při objemovém návrhu objektu bylo vycházeno záměrně z jednoduchého půdorysného tvaru s akcentujícím tvarem vystupující střechy s třemi sklony střešních rovin.

Pro návrh stavby byla zavedena podmínka, že bude využito základních přírodních materiálů – dřevo, cihla a dále doplňující konstrukce kamene.

Nová zastávka, která se nachází zhruba 750 metrů severně od centra obce, byla slavnostně otevřena 2. dubna 2011. Při této příležitosti byla z Ostravy vypravena speciální parní vlaková souprava. Lidé byli nejen z jízdy vláčkem, ale i z nové zastávky nadšeni. O oficiální otevření byl ze strany veřejnosti tak enormní zájem, že to zaskočilo i České dráhy. Jízdenky na parní vlak byly vyprodány několik dní předem.

Další, na které se už nedostalo, museli využít standardní osobní linkové soupravy. Za zvuku místní cimbálové muziky starosta Pavol Lukša a tehdejší ředitel SŽDC Jaroslav Adamec přestřihli pásku, čímž symbolicky uvedli budovu do provozu.

DALŠÍ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE:

Svinovský lihovar se rozzářil:

Dostavba hlučínské radnice:

Starý mlýn moderním domovem:

Golfový areál Ropice: