Druhá základní a mateřská škola na ulici Jana Čapka prošla rekonstrukcí v největším objemu, jaký dosud frýdecko-místecké školy pamatují. Město tu investovalo na snížení energetické náročnosti komplexu školních budov 38 milionů korun, přičemž peníze na tuto investici pocházejí z dotace. Zrekonstruované školní budovy město slavnostně uvedlo do provozu se začátkem školního roku 1. září.

„Rekonstrukce přinese úspory energie i jednoznačné zlepšení podmínek pro žáky, kterým přeji, aby se jim zde líbilo a dařilo,“ řekl náměstek primátora Petr Cvik (ČSSD). Stavební práce začaly už letos v únoru a škola musela organizačně zvládnout postupné uvolňování jednotlivých pavilonů tak, aby nebyla narušována výuka. „Nyní je v interiérech vše hotovo, do konce měsíce ještě proběhne úklid a dočištění a drobné práce vně budovy. Škola získala kompletní zateplení obvodových stěn i střechy budovy, nové fasády a okna,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. „Stavební úpravy na této základní škole byly co do rozsahu prací skutečně výjimečné. Jejich smyslem bylo především zlepšení tepelně-technických vlastností školních budov tak, abychom dosáhli úspor energie a pomohli chránit životní prostředí,“ dodal Petr Cvik.

Změny nastaly hned u vchodové části, kde zmizelo podzemní horkovzdušné potrubí. „Přívod tepla z výměníku nad povrchem nám dělal problémy, protože na něm po večerech vysedávala mládež a věčně jsme tu měli něco poškozené. V tomto směru jsme při rekonstrukci už udělali přípravu na kamerový systém, abychom pak nemuseli do fasády znovu zasahovat,“ vysvětlil ředitel školy Milan Gengela.

„Ve spojovacím krčku byla některá okna zazděna a škola se postará o jeho výtvarné řešení. Všechna okna ve třídách mají žaluzie Po výměně oken ve všech pavilonech následovalo i nové vymalování, kdy se zdi plošně zbavovaly sterilní bílé barvy. Prokouklo i bezprostřední okolí školy, protože s ohledem na probíhající práce musely být upraveny přerostlé křoviny,“ popsala změny Jana Matějíková. „Děti se mohou těšit i na nový povrch v tělocvičně, kde o prázdninách došlo k pojistné události, z níž byla financována úplně nová podlaha,“ doplnila mluvčí. „Kvitujeme také nová okna v tělocvičně, díky nimž se zlepší větrání. Ta stará totiž bylo složité otevírat,“ pověděl ředitel Milan Gengela. V neposlední řadě bude mít nyní škola možnost i samostatné regulace jednotlivých pavilonů, která dříve nebyla možná. „Školu jsme dříve například nemohli pouze temperovat, protože máme v neustálém provozu tělocvičnu a když jsme chtěli mít teplo v ní, pak se muselo topit všude,“ vysvětlil ředitel.

V budoucnu se zdejší děti dočkají ještě výstavby venkovního hřiště, případně nové haly, která by kromě potřeb školy byla zázemím pro florbal ve městě. „Variant vývoje je několik. Hala zřejmě bude muset ještě počkat, ale venkovní hřiště dobudovat chceme, aby se i tato škola zařadila k těm, u nichž už je sportování na čerstvém vzduchu dořešeno. Navíc bychom pak měli možnost využít jej pro nafukovací halu, která je finančně dostupnější,“ nastínil možnosti Petr Cvik.