Námitky, které se týkají hlučnosti atrakce, jsou ale pro investora a výrobce nepochopitelné.

Více než kilometr dlouhou dráhu hodlá v místě nepoužívané sjezdovky vystavět developerská společnost Conti Real Čeladná. Bobovou dráhu s takřka celoročním provozem o délce 1106 metrů, obslužné parkoviště a technické zázemí včetně bufetu chce firma umístit na severním svahu Malé Stolové u beskydské obce Čeladná – v bezprostředním sousedství míst, která jsou významným útočištěm rysů ostrovidů.

Lidé z Duhy míní, že vzácné kočkovité šelmy tu našly ideální lovecké podmínky v porostech s padlými kmeny, vývraty a skalními výchozy, avšak hluk z bobovky může rysy z oblíbené lokality vyhnat.

Každá strana má své argumenty

Ekologové navrhli, že problém by mohlo vyřešit zkrácení dráhy „o pouhých 70 až 140 metrů“. Horní konec atrakce by se tak odsunul od hrany hřebene, takže se omezí šíření hluku do okolních lesů a vzácné šelmy budou mít klid.

Podle ekologů investor v projektu sice argumentuje, že provoz bude „přerušen v březnu a dubnu“ v době vodění mláďat rysa. Hnutí ale trvá na tom, že pokud se má skutečně zajistit potřebný klid pro úspěšné vyvedení mláďat, provoz bobové dráhy by musel být omezen minimálně od března do června. Také plánovaný provoz v letních měsících až do deváté hodiny večer prý zvířatům hodně uškodí. Velcí savci totiž podle ekologů začínají být aktivní často už několik hodin před setměním, takže provoz atrakce by měl být také v létě ukončen nejpozději v 19 hodin.

Hnutí Duha tvrdí, že zkrácením délky dráhy se výrazně nesníží atraktivitu pro turisty, protože většina českých bobových drah je kratší než tisíc metrů.

„Ministerstvo životního prostředí na základě těchto a dalších doporučení Hnutí Duha, České inspekce životního prostředí a Správy CHKO Beskydy dospělo k názoru, že bobová dráha může mít významný vliv na okolní přírodu. Projekt proto bude podroben dalšímu posuzování podle zákona, kde by mělo být hodnoceno právě přesné umístění trati, doba jejího provozu a skutečná hluková zátěž,“ uvádí ekologové v tiskové zprávě.

„Turistické zatížení Beskyd se neustále zvyšuje a stavby, které natrvalo změní podobu zdejší krajiny, by měly být důkladně zvažovány. Vítáme proto rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které nařídilo další posuzování projektu. Šetrnější podoba bobové dráhy by měla být samozřejmostí v přírodně cenném území, jakým Chráněná krajinná oblast Beskydy je. Jinak hrozí, že Beskydy se stanou lunaparkem odrazujícím nejen vzácná zvířata, ale také návštěvníky, kteří přijedou obdivovat zachovalou přírodu,“ tvrdí Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Atrakce především pro děti

Jakub Bernady ze společnosti Conti Real Čeladná výtkám nerozumí. „Lyžařský areál Na Ploštině sloužil místním občanům a návštěvníkům obce desítky let. V říjnu 2005, kdy jsme zařízení a objekty lyžařského areálu koupili, bylo zřejmé, že pro další fungování areálu je potřeba provést rozsáhlou rekonstrukci. Spočívá především v rekonstrukci vleku, výstavbě nového objektu s občerstvením a sociálním zázemím, ale také v novém zasněžování a osvětlení. Na všechny tyto stavby je vydáno pravomocné územní rozhodnutí,“ reagoval v úterý Jakub Bernady.

„Samozřejmě, že se k tomuto záměru vyjadřovaly orgány státní správy včetně Správy CHKO Beskydy, tedy lidé nejpovolanější, a to na základě posudků zpracovaných autorizovanými osobami. Podotýkám, že jsme získali všechny potřebné souhlasy včetně možnosti odebírat vodu z řeky Čeladenky pro zasněžování. Vzhledem k tomu, že z hlediska ochrany přírody není pravděpodobné, že by se areál v této části mohl rozšířit o další sjezdovou trať, případně že by stávající sjezdová trať mohla být prodloužena, zvažujeme alternativní záměr využít toto území pro výstavbu bobové dráhy. Tato atrakce je využívána především dětmi, ale bude vítaným zpestřením pro všechny turisty, kteří tráví čas v některém z čeladenských rekreačních středisek,“ řekl Deníku Bernady.

Cestovní ruch v Čeladné zaměstnává více než 400 lidí

„Lokalita Na Ploštině se nachází na samé hranici CHKO Beskydy, plánované parkoviště leží dokonce zcela mimo území CHKO. Již v průběhu projednávání našeho záměru jsme souhlasili se zkrácením bobové dráhy, i když jsou pro nás námitky týkající se hlučnosti dané atrakce nepochopitelné. Německý výrobce tuto atrakci instaluje již desítky let po celém světě, včetně chráněných území v rakouských Alpách. Zástupci firmy byli velmi zaskočeni, když jsme tlumočili požadavek zpracování hlukové studie, údajně se s tím setkali poprvé až v Beskydech v České republice. Hladina zvuku atrakce je tak malá, že je dle námi oslovených odborníků obtížně měřitelná,“ uvedl Jakub Bernady.

„Jsme připraveni o projektu diskutovat nejen se všemi kompetentními úřady, ale i nestátními organizacemi, které budou ochotny naslouchat a respektovat rozumné a podložené argumenty. Dobudovat chybějící infrastrukturu cestovního ruchu v Beskydech není jen zájmem naším, ale především všech provozovatelů rekreačních středisek, hotelů a podobných zařízení v Beskydech. Právě nedostatek atrakcí je důvodem, proč Beskydy jen obtížně bojují s ostatními turistickými středisky u nás a v zahraničí. Jen v Čeladné přitom v cestovním ruchu a lázeňství pracuje více než 400 lidí,“ připomněl manažer společnosti Conti Real Čeladná.