Místem simulovaného cvičení bude dům vedle restaurace Napoleon v Třinci – Oldřichovicích, který je určený k demolici. Před finální demolicí bude využit k nácviku záchranných prací. Tento prostor se v budoucnu využije k výstavbě křižovatky „U Napoleona“.

Úkolem zúčastněných jednotek bude uhašení požáru a vyhledání osob ze sutin domu. Cvičení se zúčastní hasiči z Třince a Zábřehu, která je specializovaná na tento typ zásahu. Zároveň je vybavena speciální technikou – bioradarem, která je v Evropě ojedinělá.

Do akce budou nasazeni i dva psi s certifikací na vyhledávání osob. Po dobu cvičení bude z důvodu bezpečnosti silničního provozu na této komunikaci zpomalen provoz.