Její výstavbou došlo ke kompletní rekonstrukci ulice v délce 197 metrů, doplnění chybějících chodníků, vybudování dešťové kanalizace s vyústěním do zřízených vsaků, došlo i k doplnění veřejného osvětlení.

V rámci akce bylo vybudováno i nové parkoviště pro 28 vozidel, které částečně řeší nedostatek parkovacích míst v lokalitě.