„V září roku 2006 jsme začali na webových stránkách hledat partnerskou školu pro náš projekt nazvaný Exchanging of cultural information between our project school,“ popsala aktivity školy vedoucí projektu učitelka anglického jazyka Renáta Ručková a dodala: „Snažili jsme se kontaktovat školy v Řecku, Itálii, Španělsku, Finsku a Švédsku dle nabídky zaregistrovaných partnerských škol v Evropě. Oslovili jsme polské školy, které byly k naší nabídce nejvstřícnější.“

O Vánocích roku 2007 byla na světě témata e-Twinningových aktivit. „Naši žáci 9. ročníku vytvářeli v květnu v hodinách Konverzace anglického jazyka v programu Microsoft PowerPoint prezentaci, ve které se představili svým spolužákům v Polsku. Každý žák si připravil vlastní prezentaci, kterou doplnil svou fotografií a ozvláštnil možnostmi, které tento program nabízí. Své prezentace žáci společným úsilím zpracovali, čímž vznikla první část velkého půlročního projektu.

Rovněž z polské strany jsme obdrželi jejich prezentaci v anglickém jazyce,“ řekla Renáta Ručková a pokračovala: „Následně si žáci vyměnili své e-mailové adresy a navázali kontakty, aby se lépe poznali. Anglický jazyk byl základním prostředkem jejich komunikace. Vzájemně se informovali o svých zájmech a aktivitách.“ Podle slov Renáty Ručkové seznámení se po Internetu přineslo zájem žáků o osobní kontakt. A tak byla škola z Frýdku-Místku 6. června letošního roku pozvána na poznávací zájezd do regionu polské školy.

Školáci navštívili města Wislu, Zywiec, Bialsko Bialu a jejich obec Zabrzeg. Pedagogové se snažili, aby se vybraní žáci z obou škol vzájemně osobně poznali a mohli si ověřit své komunikativní schopnosti v praxi. Nejnáročnější částí projektu bylo pro žáky v anglickém jazyce natočit a zpracovat film o škole, významných místech Frýdku-Místku, včetně architektonických památek města, o kultuře a přírodě. Rozdělili si témata a vytvořili dvou až čtyřčlenné skupiny, z nichž každá se zaměřila na jedno z témat. Tato část projektu byla velmi obsáhlá ve své přípravě, při samotném natáčení a také následném zpracování. Film trvá asi dvacet minut. Polská škola také točila film o Bialsko Biale.

„Na 7. listopadu jsme pro polské děti zorganizovali celodenní výlet v našem regionu. Žáci, kteří se výletu účastnili, provedli své polské přátele naší školou a poté v jazykové učebně vzájemně anglicky hovořili o prázdninách, o novinkách ve školách a svých zájmech. Polské děti prošly místa Frýdku-Místku, která v našem projektovém filmu viděly. Opět dostaly komentář našich žáků v anglickém jazyce. Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili na prohlídku regionu, včetně Pusteven.

Po návratu do Polského Těšína se děti velmi vroucně loučily,“ doplnila vedoucí projektu a uzavřela: „Projekt bude pokračovat výměnou kuchařských receptů, kdy žáci budou vařit vybranou či doporučenou polskou specialitu. Jejich kuchařské činnosti budou opět zdokumentovány. Při všech aktivitách bude komunikace mezi dětmi probíhat opět výhradně v anglickém jazyce. Tatáž aktivita bude provedena i u naší partnerské školy.“

Nejdůležitějším přínosem celého projektu byla schopnost dětí komunikovat v cizím jazyce v praxi a chuť udržovat nové vztahy s polskými kamarády. Základní škola Jiřího z Poděbrad bude projekt registrovat pro získání Certifikátu kvality na národní i evropské úrovni.

RENATA SPUSTOVÁ
RENÁTA RUČKOVÁ