Zájem ekologických aktivistů o obchvat Frýdku-Místku neutichá. Rozkladem napadená část obchvatu o délce 2,3 kilometru zasahuje do chráněného území Natura 2000.

Děti Země ve svém rozkladu navrhují například změnit několik podmínek tří závazných stanovisek a dále také upozorňují na rozpory při jejich vydávání – závazné stanovisko EIA bez účasti veřejnosti.

„Žádáme třeba změnit uložené podmínky ve stanovisku hygieniků na ochranu před hlukem, dále ve stanovisku krajského úřadu v Ostravě na ochranu cenných území soustavy Natura 2000, hlavně kolem řeky Morávky, a také ve stanovisku EIA na ochranu životního prostředí,“ upřesnil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Součástí rozkladu je také upozornění na rozpory při vydání stanoviska krajského úřadu v lednu 2013 k zásahu do přírodních památek Profil Morávky a Kamenec a při vydání stanoviska EIA v únoru 2017, které Ministerstvo životního prostředí zaslalo Ředitelství silnic a dálnic bez vyjádření veřejnosti, jak tvrdí Děti Země. „Podle nás mělo dojít k novému standardnímu procesu hodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí i s účastí veřejnosti, nikoliv ke stavu, kdy si vláda prosadila novelu zákona, která u osmi takzvaných prioritních dálnic tuto účast vyloučila, takže závazné stanovisko EIA vydali jen sami úředníci ministerstva životního prostředí,“ podotkl Miroslav Patrik.