„O titul jsme se pokoušeli už vloni, ale některá témata jsme museli propracovat do větších detailů, a proto se nám ho podařilo získat až v tomto školním roce,“ vysvětlila učitelka Marie Stratilová, která má projekt v lískovecké škole na starosti. Získání prestižního titulu nebylo vůbec zadarmo. Děti stálo mnoho práce a volného času. „Pracovní tým žáků čtvrtých až devátých tříd ve spolupráci s učiteli i všemi ostatními žáky a zaměstnanci školy se podrobně zabýval čtyřmi tématy, kterými byly voda, odpady, zeleň a energie,“ popisoval ředitel školy Jan Petr. „Jsem ve funkci vedoucího převozníka, to znamená, že eviduji všechny děti ze školy, kteří byli někým z nás přistiženi, když znečišťovali okolí. V tomto školním roce jsme přistihli deset hříšníků, kteří za trest museli nasbírat nejméně dva kbelíky odpadků na školním pozemku,“ uvedl příklad Marek Minár ze čtvrté třídy. Děti ale také například sledovaly spotřebu energie různých spotřebičů v domácnostech, hledaly možnosti, jak uspořit vodu, sledovaly průměrnou teplotu ve třídách, vyzdobily třídy květinami a staraly se o to, aby kolem školy měly hezké prostředí, vyhledávaly černé skládky a separovaly odpad. „Od loňského září do letošního května jsme ve škole nasbírali 1538 kilogramů PET lahví. Ty jsme odevzdali firmě Vacek, která zaměstnává zdravotně postižené lidi a zabývá se zpracováním odpadů,“ konstatovala Marcela Trčková z deváté třídy. „Něco jsme dělali i ve škole, ale většinou jsme se projektem zabývali ve volném čase. Ráno v šest hodin před vyučováním jsme například vyrazili fotit nepěkná místa v okolí školy a černé skládky,“ zavzpomínali Kristýna Klegová a Jakub Matějka z deváté třídy. „Do programu Ekoškoly je zapojeno dvacet tisíc škol z osmatřiceti zemí světa, přičemž v České republice je jich sto dvacet. Letos požádalo o titul třicet škol z celé republiky, z nichž bylo jedenadvacet úspěšných, jednou z nich je právě i Základní škola v Lískovci. Je to jedinečný mezinárodní úspěch, neznám žádnou jinou školu v okolí, která by se mohla tímto prestižním titulem pyšnit,“ pochválil děti náměstek primátorky Petr Cvik. „Tento titul zavazuje všechny, kdo ke škole patří, od každého prvňáčka přes školníka a pedagogy až po ředitele školy, aby se chovali co nejvíce ekologicky,“ dodal Petr Cvik. Program Ekoškol spolufinancuje kromě státního rozpočtu i Evropský sociální fond.