Jsou v nich zaznamenány také záměry týkající se daného území a informace o problémech, které mají být řešeny v územně plánovací dokumentaci. Hlavně pak slouží jako podklad pro pořízení, změny a aktualizaci územního plánu a pro rozhodování stavebních úřadů, které nemají platný územní plán. Pořizování územně analytických podkladů obcím ukládá zákon.

„Město získalo na pořízení těchto podkladů dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 1,1 milionu korun. Celkové náklady na zpracování územně analytických podkladů byly vyčísleny na 2,3 milionů korun. Rozdíl, který činí 1,2 milionů korun, uhradilo město ze svého rozpočtu,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území, které město získává od poskytovatelů dat i ze samotného průzkumu území. Úplná aktualizace probíhá pravidelně každé dva roky. „Projekt Územně analytické podklady obcí – statutární město Frýdek-Místek byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ upřesnila mluvčí.