O tom, že letos festival od města nedostane ani jedinou korunu podpory, rozhodli zastupitelé už na svém únorovém zasedání. Pořadatel akce Petr Korč je přesvědčen, že jde o politickou vendetu radního Petra Rafaje (ČSSD) za to, že během loňského ročníku známý frýdecko-místecký muzikant Tomáš Kočko vyjádřil své výhrady k výstavbě severní varianty obchvatu města a ke stavbě „Třetího mostu“. Občanské sdružení Pod svícnem na podporu festivalu žádalo z městského rozpočtu podporu sto tisíc korun, což odpovídá asi pětině celkových nákladů. Na festivalu všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář, na akci se nevybírá žádné vstupné a během festivalu probíhají dobrovolné sbírky pro humanitární organizace ADRA a Podané ruce, v nichž se jen vloni podařilo vybrat více než 35 tisíc korun. Na minulý ročník festivalu se přišlo podívat okolo deseti tisíc občanů města.

Poté, co koaliční levicoví zastupitelé svou nadpoloviční většinou hlasů zabránili podpoře festivalu z prostředků města, Petr Korč rozpoutal masivní informační kampaň, kde napadal postoje města, vysvětloval své názory a ujišťoval, že letošní Sweetsenfest proběhne, i kdyby skutečně podporu radnice neměl. Nyní však od města dostal další ránu. „Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, v jejímž areále se festival na základě nájemní smlouvy tradičně koná, je pod záminkou formálních pochybení nečekaně omezována v možnosti pronájmu areálu. Část těchto pozemků totiž vlastní město,“ konstatoval Petr Korč.

„Nejedná se přitom jen o Sweetsen fest, ale také o další akce, kterých zde probíhá celá řada,“ upozornil. „TJ Slezan FM, která má pozemky v pronájmu, nemá souhlas města k přenechání pozemků k dalšímu užívání třetím osobám. Město upozornilo TJ Slezan na porušení smlouvy o nájmu v souvislostí s akcí v roce 2008. Takové porušení smlouvy je důvodem k odstoupení pronajímatele od smlouvy,“ uvedla mimo jiné v dopise adresovaném Petru Korčovi vedoucí odboru správy obecního majetku magistrátu Hana Kalužová.

„Festival, na kterém návštěvníci neplatí žádné vstupné, se letos dostává do vážných finančních a organizačních problémů,“ musel nato konstatovat Petr Korč. „Jako návrh na řešení současné situace jsme minulý týden radě města zaslali žádost festivalu o oficiální záštitu města spojenou s možností bezplatného užití částí pozemků v jeho vlastnictví ke konání akce v tradičním místě,“ nevzdal se pořadatel festivalu.

Celá kauza je podle Petra Korče důsledkem toho, že jeden z loňských účinkujících, hudebník Tomáš Kočko, nesdílí s radním Petrem Rafajem jeho politické názory na výstavbu obchvatu města. „Radní a poslanec za ČSSD Petr Rafaj se prý už vloni nechal slyšet, že na Sweetsen festu nebude hrát Tomáš Kočko, který si dovolil veřejně nesouhlasit s jedním z jeho politických názorů. Pokud prý přece jen vystoupí a bude z pódia šířit svůj názor, tak že v budoucnu už Sweetsen fest nedostane ani korunu. A tak se také stalo. Mimoto dostalo od radnice pokyny i Beskydské informační centrum, které bylo loňským spolupořadatelem festivalu, aby také dalo od Sweetsenu ruce pryč,“ uvedl pořadatel festivalu Petr Korč. „Vše zapadá do scénáře ročníku cca 1975. Rozdělují se peníze daňových poplatníků a politici se chovají, jako by rozdělovali peníze vlastní, za které požadují adekvátní lokajství a servilitu,“ míní. Tvrzení, že jde o politickou perzekuci, však Petr Rafaj ostře popírá.

„Není to pravda, odvolal bych se na to, co už jsem říkal v minulosti: Kočko o dotaci nežádá a já tyto dvě věci nespojuji a ani spojovat nebudu. Reakci na nepřidělení dotace považuji za výmysl těch dvou hochů, kteří tak chtějí poškodit mou osobu,“ vyjádři se radní Petr Rafaj.

„Skutečnost, že za mé osobní názory mají pykat desítky frýdecko-místeckých souborů, mi připadá naprosto neuvěřitelná,“ nevěřícně podotkl „prostořeký“ hudebník Tomáš Kočko, kvůli němuž se de facto celá aféra rozpoutala. „Současní představitelé města ještě mohou napravit pochybení vlivného politika. Je přece absurdní aby městská občanská aktivita typu Sweetsen fest a město Frýdek-Místek, ať už je na radnici kdokoliv, spolu byli na válečné stezce,“ dodal Tomáš Kočko.

Statutární město Frýdek-Místek reaguje

Frýdek-Místek - Statutární město Frýdek-Místek prostřednictvím své mluvčí reagovalo na článek Festival na stadionu? Zákaz, který vyšel ve Frýdecko-místeckém a třineckém deníku ve středu 18. března.

„Statutární město Frýdek-Místek bylo informováno Petrem Korčem, že akce Sweetsen fest byla v loňském roce pořádána na pozemcích města. Statutární město Frýdek-Místek pronajalo tyto pozemky TJ Slezan Frýdek-Místek, a ten se zavázal, že nebude dále pronajímat tyto pozemky třetím osobám bez souhlasu statutárního města Frýdku-Místku. Vedoucí odboru správy obecního majetku Hana Kalužová byla povinna zaslat upozornění TJ Slezan Frýdek-Místek s tím, že v loňském roce porušil smlouvu při pronájmu pozemků třetí osobě.

V žádném případě nechceme blokovat pořádání festivalu v areálu TJ Slezan, trváme jen na tom, že musí být dodržena smlouva mezi pronajímatelem (statutárním městem Frýdek-Místek) a nájemcem pozemků (TJ Slezan Frýdek-Místek), a to tak, že TJ Slezan nás musí požádat o souhlas s pronájmem pozemků třetí osobě. V rámci festivalu Sweetsen festu nebudeme pozemky žádným způsobem blokovat a jejich případný pronájem třetí osobě odsouhlasíme. Navíc, Rada města bude v příštích dnech rozhodovat také o návrhu, že by se v tomto případě jednalo o pronájem bezplatný.

Šíření zpráv o blokaci místa konání Sweetsen festu Petrem Korčem, bez jakéhokoliv podkladu a znalosti věci, považujeme za neférové a neprofesionální jednání. Jedná se o nevybíravý mediální nátlak. Vyzýváme Petra Korče, aby se za své vystupování omluvil,“ řekla Jana Matějíková. (mach)