„Nejhůře poškozenou částí díla v Třinci je výstavba kořenové čistírny odpadních vod v Kojkovicích, jež musí být kompletně obnovena. Poznamenány byly rovněž již položené kanalizační stoky, které byly přívalem dešťové vody znečištěny a zaneseny blátem, zeminou a kamením. Takto znečištěné potrubí neumožňovalo provést kamerové zkoušky, které prokazují správné provedení díla,“ uvedla Lada Bartošová.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

Připomněla, že náklady spojené s nutnými opravami se uplatňují z pojištění stavební firmy, a nedojde tak k navýšení ceny.

„Všechny takto znečištěné stokové sítě byly v minulých týdnech pročištěny a postupně až do 20. července probíhaly nové kamerové zkoušky. Po jejich vyhodnocení budou postupně probíhat práce na finálních úpravách komunikací,“ řekla s tím, že u všech místních komunikací budou obnoveny asfaltové povrchy.

Podle Bartošové začaly i práce na opravě propustku v Konské, což si do 28. července vyžádá svedení provozu do jednoho jízdního pruhu. „Následně se provede provizorní povrch komunikace, který bude zajišťovat bezpečnou sjízdnost do doby konečné úpravy. Nad výkopem v této komunikaci budou provedeny nové konstrukční vrstvy, následně rok po kolaudaci bude nově položen asfalt v celé šíři jízdního pruhu,“ upozornila Bartošová.

Vysvětlila, že firma bude muset opět „vstoupit“ do vozovky, protože to vyžaduje technologický postup. „Prioritou města je co nejdříve zajistit neomezenou průjezdnost Nádražní a Těšínské ulice. Proto zhotovitel přislíbil provádění těchto prací podle potřeby i o víkendech,“ ře­kla.

Počasí zahrozilo i o minulém víkendu, hutnickému městu se však přívalové deště vyhnuly. „V Třinci nebyly zaznamenány žádné škody na stavbě projektu revitalizace povodí Olše,“ shrnula Lada Bartošová.

Déšť ale omezí pokládky, které byly plánovány od druhé poloviny tohoto týdne právě na Nádražní a Těšínské ulici. „Uvidíme, jaké počasí nás bude čekat od čtvrtka. V Třinci budou podle předloženého harmonogramu probíhat práce na realizaci odboček pro napojení domů v části Kanada, v části Folvark by měly probíhat terénní úpravy. Zda to dovolí počasí, uvidíme,“ dodala.