Panelové domy a byty v majetku CPI Byty jsou považovány za vůbec nejzdevastovanější ve městě. Lidé loni založili Občanské sdružení nájemníků společnosti Byty Třinec (OSBT). Název zmiňuje ještě původního vlastníka, firma však v rámci fúze uvnitř skupiny CPI zanikla. - více ZDE

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

OSBT se snaží prosadit opravy, které povedou alespoň k částečnému zlepšení kvality bydlení. Stav bytů podle sdružení neodpovídá výši nájemného. Zástupci majitele na konci února představili plán oprav. Firma provedla pasportizaci 432 vybraných bytů, které sloužily jako vzorek, a podle Havelky se rozhodla v následujících třech letech investovat 150 milionů korun.

Výměny oken a dveří začnou už letos

Půjdou převážně na výměnu oken a balkonových a vchodových dveří. „Výměna začne už tento rok, a to u bytů s tržním nájemným. Vzhledem k tomu, že koncem roku 2010 skončí regulace nájemného u zbývajících bytů a přejde se k nájemnému smluvnímu, předpokládáme, že výměna oken bude plynule pokračovat i v těchto bytech,“ řekl Havelka týdeníku Třinecký hutník. Uvedl, že firma pro rok 2010 u regulovaných nájmů využila maximálního navýšení, které umožňuje legislativa, a nájmy v současnosti činí 37 korun za metr čtvereční.

Šťastnější nájemníci prý na ostatních trochu parazitují

V případě smluv s tržním nájemným je podle něj třeba, aby se částka ve střednědobém horizontu blížila devadesáti korunám za metr. „Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že nájemníci s regulovaným nájmem stále neplatí nájem, který umožňuje zásadním způsobem modernizovat bytový fond, a do určité míry i „parazitují“ na těch, kteří takové štěstí, bydlet v bytě s regulovaným nájmem, nemají,“ prohlásil předseda představenstva firmy CPI Byty.

Místopředseda OSBT se proti výrokům ohradil

Reakce OSBT na sebe nenechala dlouho čekat. „Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že nájemníci s regulovaným nájmem parazitují na těch, kteří mají nájemné smluvní,“ uvedl místopředseda sdružení Radim Nezval. Podle něj Havelka některými svými výroky „nájemníky spíše pobouřil, než aby je uklidnil“.

„Regulované nájemné stále platí a je regulováno státem,“ připomněl Nezval a dodal, že se jedná o přibližně 70 procent všech bytů v majetku CPI, které se nacházejí v Třinci a Českém Těšíně. „Občané žijící v bytech se smluvním nájmem šli do tohoto smluvního vztahu vědomě v rámci svých možností – buď neměli jinou možnost, anebo jim to dovolovala jejich finanční situace. Takže nikdo na nikom neparazituje,“ prohlásil Nezval.

Konec regulace vyvolává obavy, říká Nezval

„Naše obavy, co bude po skončení regulace, která podle současné legislativy končí rokem 2010, jsou namístě. Z našich průzkumů vyplývá, že pokud by se nájemné v regulovaných bytech neúměrně a necitlivě zvedalo, mělo by to dopad hlavně na starší občany, samoživitele, mladé rodiny a v neposlední řadě na občany sociálně nejslabší,“ poznamenal místopředseda sdružení.

Situace se změnila, upozorňuje Havelka

K tomu, že domy ve vlastnictví CPI neprošly opravami a řeší se jen havarijní stavy, Havelka poznamenal: „Je potřeba, aby si lidé, žijící desítky let v bytech s regulovaným nájmem uvědomili, že situace se od dob, kdy byty dostali, značně změnila. Výše regulovaných nájmů nikdy neodpovídala skutečným požadavkům na údržbu, natož na nutné opravy bytového portfolia. Z ekonomického pohledu byla a je v podstatě dotována z dalších zdrojů – dříve veřejných, dnes například soukromých. Nízké nájmy vybrané skupiny obyvatel, žijících v bytech s regulovaným nájmem, tak v podstatě dotovali a stále dotují všichni ostatní, i ti, kteří platí nájem tržní. Což je systém velice nespravedlivý.“

Havelka uvedl, že regulované nájmy se dlouhodobě držely na přibližně dvaceti korunách za metr, což například u šedesátimetrového bytu ještě v roce 2009 činilo 1300 korun na byt. „Jen výměna oken se pohybuje v řádu desítek tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Lidé, kteří v těchto bytech žijí, mají pocit, že platí horentní sumy za své bydlení, k jehož neblahému stavu často sami přispěli – ať už samotným opotřebováváním majetku v důsledku bydlení nebo dokonce jeho zničením. Situace je ale zcela opačná, to bydlení jim nepatří, jsou tam v nájmu a částka, kterou vlastníkům platí, zdaleka neodpovídá požadavkům na investice potřebné na opravy nemovitostí nebo dokonce na vytvoření a udržení moderních standardů bydlení. To je důvod, proč k rozsáhlejším opravám zatím nedošlo, stav domů a bytů jednoduše odpovídá dlouhodobé výši nájmů,“ pravil Havelka s tím, že nájemníci mají povinnost se do určité výše nákladů o pronajímanou nemovitost starat.

„Pravidlem dokonce je, že by v případě odchodu měli byt vrátit v takovém stavu, v jakém jej dostali. To se ale neděje,“ uvedl jednatřicetiletý Havelka, jenž je i generálním ředitelem celé CPI Group.

Zástupce nájemníků vidí problém jinak

Zástupce nájemníků Radim Nezval to vidí jinak. Zdůrazňuje, že bytový fond se do současného neutěšeného stavu dostal nedostatečnou údržbou a „de facto žádnými opravami“.

„Jelikož nebyl vytvořen žádný fond oprav. Tento stav byl věcí předchozího vlastníka i toho současného. Netvrdíme, že se někteří nájemníci chovají ke svěřenému majetku tak, jak by měli, ale rozhodně je nelze hodit všechny do jednoho pytle,“ uvedl. „Vedle těchto nájemníků, kterých je rozhodně minimum, jsou nájemníci, kteří řádně platí nájem a na své náklady, tedy bez náhrady, udržují tyto byty ve funkčním stavu. Bez toho by byl tento bytový fond v daleko horším stavu. Problém, který se teď jeví jako čistě technicky-ekonomický, my už vnímáme jako problém sociální. Ten by měl být řešen všemi zainteresovanými stranami, a to vlastníkem, městem, potažmo krajem a hlavně komunikací se samotnými nájemníky,“ naznačil Nezval.

„Víme, že každý z výše uvedených má své možnosti a věříme, že společně se dá tento vleklý problém řešit,“ poznamenal Nezval.

Bezmoc a hrůza v kině Kosmos

Nejnovější informace k bytům v Třinci se mohli nájemníci dozvědět na čtvrteční schůzce v kině Kosmos. Předseda OSBT Roman Bujok redakci řekl, že zejména mezi staršími lidmi, kteří jsou i při současných nájmech s placením „na hraně“, zavládlo po vyjádření Zdeňka Havelky „v podstatě zděšení“. Náladu popsal dvěma slovy – bezmoc a hrůza.

„My jsme se je snažili uklidňovat, jak se dalo, ale polovina z těch lidí má strach, že prostě přijdou o střechu nad hlavou. Ty pocity a reakce jsou zoufalé,“ uvedl v pátek Bujok. Klíčový bude v souvislosti s nájemným už rok 2011. Bujok říká, že sdružení se bude všemi zákonnými prostředky snažit o to, aby se situace nevyhrotila. „I když těch možností není mnoho,“ poznamenal. O částce 150 milionů korun, kterou firma vyčlení na opravy, prohlásil, že „nikoho nezachrání“. Myslí si navíc, že opravy měly proběhnout dávno a nyní se už měly řešit zcela jiné záležitosti.