Kromě konference rovněž vyrazil poznávat náš region. My jsme jej požádali o rozhovor.

Představte si, že máte před sebou člověka, který nikdy o Městské misii neslyšel. Jak byste tuto organizaci, pro kterou pracujete, představil?

City Mission byla založena, aby pomáhala uspokojovat potřeby lidí. Jednak duchovní potřeby všech lidí, jednak praktickou pomoc lidem v různých situacích – pomáháme bezdomovcům, postiženým, seniorům, vězňům, mladými dospělým, imigrantům. Občas se také s duchovní péčí zaměřujeme na běžné obyvatele a turisty. Každá misie hledí na potřeby lidí a využívá dary, které dostala, k pomoci. City Mission v Evropěmástejné zásady, ale různé prostředky, jak pomáhat lidem.

Co vás přivedlo na konferenci do České republiky?

Výměna názorů se Slezskou diakonií, co se týče praktických zkušeností, také povzbuzení v sociální práci. Slezská diakonie je velmi inovativní, probíhá zde spousta nových a zajímavých projektů a výměna zkušeností je velmi přínosná.

Jste v našem koutu České republiky poprvé?

Ne, v České republice jsem byl již mnohokrát, konkrétně tady na severo–východě již podruhé. Mocse mi tu líbí, v rámci možností jsem jednak prošel některá místa v okolí, ale podíval jsem se i do Polska, které je velice blízko.